Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Ämne
Materialvetenskap

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet avser experimentell materialvetenskap, i synnerhet syntes och karakterisering av material som kan nanostruktureras. Exempel på möjliga material är supraledande material eller kvantmaterial, material för neuromorfisk databehandling, komplexa oxider, halvledarmaterial med stora bandgap och organiska-oorganiska hybridmaterial.

                         
Arbetsuppgifter

 • Forskning och forskningsledning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har:

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Visad god förmåga att leda och utveckla en forskargrupp, inklusive att söka och erhålla extern finansiering.
 • En profil som lämpar sig för en framtida ledarskapsroll inom LINXS och/eller NanoLund
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av en långsiktig vision för hur den sökande ska tillföra NanoLund nya material och hur dessa kan användas för grund- eller tillämpad vetenskap, i synergi med NanoLunds existerande kärnkompetens inom nanostrukturer baserade på III-V-material.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet. 

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

 • Potential för samarbete med befintliga grupper inom NanoLund.
 • Visad erfarenhet av att framgångsrikt leda en forskargrupp med betydande externfinansiering från flera olika källor.
 • Visad erfarenhet av att framgångsrikt samarbeta med flera forskargrupper.
 • Visad erfarenhet av att framgångsrikt leda forskningsprojekt som inkluderar flera forskargrupper.
 • Erfarenhet av att vara användare vid stora forskningsanläggningar som exempelvis synkrotroner.
 • En forskningsinrikting med potential att dra nytta av MAX IV eller ESS, antingen genom direkt användning eller genom samarbete.
 • En forskningsinriktning som kan dra nytta av, och samverka med, nanofabrikationslaboratoriet Lund Nano Lab.
 • Erfarenhet och intresse av att dela faciliteter, resurser och utrustning med andra forskargrupper.
 • Erfarenhet av samarbete med industri och/eller andra icke-akademiska aktörer.
 • Bidrar till diversitet inom NanoLund och LTH genom kön, internationell och kulturell bakgrund eller genom erfarenhet från andra akademiska miljöer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3529
Kontakt
 • Heiner Linke, +46462224245
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tillbaka till lediga jobb