Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Postdoktor i ekonomisk demografi med inriktning mot ekonomiska aspekter av åldrande, omsorgsansvar och analys av svenska registerdata

Centrum för ekonomisk demografi, Ekonomisk-historiska institutionen, utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen är på två år med start 17 december 2019 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva forskning inom det externfinansierade forskningsprojektet Längre arbetsliv och obetalt omsorgsansvar. Forskningsuppgifterna inkluderar frågeställningar som rör familjedynamik, åldrande och obetalt omsorgsansvar och innebär analys av svenska registerdata och internationella surveydata för att observationsmässigt och kausalt etablera hur olika livsförloppsrelaterade händelser, hälsochocker och åldrande påverkar medelålders mäns och kvinnors ekonomiska och fysiska utfall i termer av välbefinnande i Sverige. Forskningen omfattar också att utreda hur obetalt omsorgsansvar och dess effekter relaterar till (förändrade) familje- och könsrelationer. Postdoktorns ska också ansvara för en modul som innebär att beräkna det makroekonomiska värdet av obetald omsorg under de senaste och kommande decennierna i Sverige och andra OECD-länder.  Arbetsuppgifterna kommer att handla om att hantera och programmera stora registerdatamängder, designa studier som möjliggör kausala inferenser samt genomföra empiriska analyser och sammanställa resultat i form av forskningsrapporter och vetenskapliga publikationer i väl etablerade och erkända internationella tidskrifter. Arbetsuppgifterna måste kunna utföras självständigt, men också i samarbete med övriga projektmedlemmar. Arbetsuppgifterna omfattar också ansvar för att administrera data, ha kontakt med myndigheter och intressentorganisationer samt fora ut forskningsresultat utanför akademin. Den sökande måste kunna dokumentera att han/hon framgångsrikt kan slutföra både större och mer avgränsade forskningsuppgifter. Innehavaren av tjänsten förväntas delta i Centrets olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning (max 20%) och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser.

Behörighet

http://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal.pdf

http://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/forhandlingsprotokoll-2008-09-04.pdf

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning i ekonomisk demografi i skärningspunkten arbetsmarknads- och hälsoekonomi på basis av svenska registerdata och med hjälp av kvantitativa metoder.

Den är kvalificerad för anställningen som vid tillträdet innehar en doktorsexamen i nationalekonomi eller ekonomisk historia, som dock inte är äldre än tre år (om inte sökanden har varit föräldraledig eller har varit ledighet på grund av sjukdom eller annan avräkningsbar orsak).

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer, företrädesvis i välrenommerade internationella tidskrifter. Kunskaper om/erfarenhet av svenska registerdata, men också survey-  och makroekonomiska data samt analysmetoder, kausal design samt adekvata kvantitativa metoder är ett krav liksom erfarenhet av arbete med SAS och Stata. Sökande måste kunna uppvisa mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) för att kunna ta ansvar för databaser och kommunicera med myndigheter och externa intressenter.  Sökanden ska också ha förmåga att skapa egna forskningsnätverk och skriva akademiska uppsatser samt ha god kommunikationsförmåga, vara punktlig, visa prov på god samarbetsförmåga och vara villig att interagera med studenter samt att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid Centrum för ekonomisk demografi.

Ansökan ska innehålla en forskningsplan där den sökande presenterar sina idéer om vilken forskning som ska bedrivas.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

 • internationell erfarenhet
 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning

I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beaktas.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska och ska innehålla:

 1. Följebrev
 2. Meritförteckning
 3. Forskningsplan
 4. Publikationer inkl en publikationslista
 5. Referenser, intyg, etc.

Lunds universitet har ambitionen att främja jämställdheten och vi uppmuntrar både män och kvinnor att söka denna postdoktoranställning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3869
Kontakt
 • Maria Stanfors, 046-222 08 34
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2019-12-03

Tillbaka till lediga jobb