Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Kravprofil

Företagsekonomiska institutionen önskar anställa en postdoktor i företagsekonomi med inriktning digitalisering och verksamhetsuppföljning och styrning, särskilt hur digitalisering påverkar förutsättningar för datainsamling, analys, visualisering av data och återkoppling samt beslutsstöd och incitamentsmodeller. Forskningsteman av intresse inkluderar (men är inte begränsade till) digitaliseringens påverkan på möjligheter när det gäller resultatmätning, hur visualisering av data och grafiska stöd påverkar beslutsfattande och lärande, hur digitalt stöd för återkoppling (feedback) påverkar incitament och motivation samt etiska och strategiska aspekter av utvecklingen och möjligheterna till ständig mätning och kontroll. Postdoktorn kommer arbeta självständigt. Det finns möjligheter till samarbete med professor Anders Anell och existerande projekt om verksamhetsuppföljning och styrning inom hälso- och sjukvården.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel (20%) av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar sammantaget:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifter enligt ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Dokumenterad erfarenhet av publicering inom området verksamhetsuppföljning och styrning.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder och övriga meriter

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet, speciellt förmåga till forskning om digitaliseringens konsekvenser för verksamhetsuppföljning och styrning.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Omfattande internationell erfarenhet, inklusive erfarenhet av arbete och studier vid en icke-svensk institution för högre utbildning
 • Tillgång till ett väl utvecklat forskningsnätverk
 • Erfarenhet av att skriva forskningsansökningar.
 • Förmåga att publicera forskningsresultat i högt rankade akademiska tidskrifter.                      

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Postdoktorn förväntas arbeta i Lund under anställningstiden.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Ansökningsförfarande

Sista ansökningsdag:10 februari 2020 

Endast online-ansökningar accepteras. Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

 • Ett motivationsbrev (max 1 sida)
 • Ett detaljerat curriculum vitae inklusive en lista över publikationer (max 3 sidor)
 • En beskrivning av forskningsprojektet som sökande avser att göra (max 5 sidor)
 • En kopia av examensbevis för doktorsexamen
 • Exemplar av minst två tidigare publikationer
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/16
Kontakt
 • Anders Anell, professor, anders.anell@fek.
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-09
Sista ansökningsdag 2020-02-10

Tillbaka till lediga jobb