Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Postdoktortjänst i numerisk plasmaunderstödd förbränning för gasturbiner och ram- och scramjetmotorer.

Arbetsbeskrivning
Postdoktorn kommer att bedriva forskning inom området numeriska förbränningssimuleringar med fokus på att undersöka effekterna av icke-termiska plasma på gasturbinförbränning och ram- och scramjetförbränning. Denna verksamhet stöds av två projekt: EFFECT2, som finansieras av Energimyndigheten och fokuserar på gasturbinförbränning, och STRATOFLY, som är ett EU-H2020-projekt med fokus på civil flygtransport i stratosfären. Postdoktorn förväntas samverka med andra forskare i båda projekten, och bidra till möten, seminarier och konferens- och tidskriftsartiklar.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

 • Generera, modifiera och förbättra CAD-modeller av olika brännare och motorer.
 • Skapa beräkningsnät baserat på CAD-modellerna.
 • Utföra numeriska simuleringar, utnyttjande främst Large Eddy-simulering, baserat på dessa beräkningsnät med främst OpenFOAM.
 • Analysera LES-resultaten och jämför med experimentella data.
 • Publicera resultaten av simuleringarna och analyserna i väletablerade vetenskapliga tidskrifter inom ämnesområdet.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Ämnet för doktorsexamen bör ligga inom disciplinerna maskinteknik eller ingenjörsfysik (strömningsmekanik, förbränning eller motsvarande).
 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
 • Svenskt medborgarskap krävs för denna anställning.

Bedömningskriterier
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskningsfärdigheter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kompetens inom beräkningsvätskedynamik och/eller förbränning.
 • Erfarenhet av numerisk strömningsmekanik inklusive nätgenerering och visualisering.
 • Kapacitet att publicera i högt rankade vetenskapliga tidskrifter.
 • Förmåga att dokumentera och presentera forskningsresultaten.
 • Vi letar efter en person som är passionerad för forskning, målinriktad och kan arbeta självständigt.

Forskningen är tvärvetenskaplig och en bred kompetensprofil och erfarenheter från relevanta områden inom strömningsmekanik, förbränning och beräkningsvetenskap är av särskilt värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och initiativförmåga, självständighet och hur den sökandes erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom gruppen och hur de står för att bidra till dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor
Detta är en heltidsanställning på två år. Anställningstiden fastställs i enlighet med avtalet “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterat 4 september 2008.

Instruktioner för ansökan
Ansökningarna ska skrivas på engelska. Ansökningar ska laddas upp i PDF i Lunds universitets rekryteringssystem och bör innehålla följande dokument:

 • Ett följebrev där sökande beskriver sig själva och sina särskilda forskningsintressen, inklusive hur de matchar det beskrivna forskningsarbetet (max 2 sidor).
 • Resumé/CV inklusive en lista med publikationer.
 • Kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som du vill åberopa.
 • Kontaktinformation till minst två referenser.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/425
Kontakt
 • Christer Fureby, +46 46 222 48 13; christer.fureby@energy.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-02-11
Sista ansökningsdag 2020-02-26

Tillbaka till lediga jobb