Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Statistiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Statistiska institutionen arbetar cirka 15 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Vi bedriver forskning inom flera områden: analys av högdimensionella data, bayesianska metoder, spatial-temporala modeller, icke-gaussisk modellering, tillämpad forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen samt stokastiska modeller och beräkningsstatistik. Mer information hittar du på institutionens hemsida: http://www.stat.lu.se/forskning.

Lunds universitet ledigkungör en anställning som biträdande universitetslektor i statistik med inriktning data science. Anställningen är på heltid vid Lunds universitet, placerad vid Statistiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad till fyra år med möjlighet till befordran till tillsvidareanställd universitetslektor om personen ifråga har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor.

Ämnesområde

För anställning krävs erfarenhet och kompetens inom ämnet statistik.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning (40 procent) och forskning (60 procent). Institutionen håller på att bygga upp en forskningsgrupp inom områdena maskininlärning och högdimensionella data. Sökande förväntas delta i denna grupps arbete. Produktion av vetenskapliga artiklar, aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser, uppbyggnad av forskningsnätverk, organiserande av workshoppar samt handledning av doktorander ingår i arbetsuppgifterna. Institutionen har under de senaste åren utvecklat kurser inom data science, t.ex. Bayesianska metoder, Data Mining and Visualization, Deep learning och metoder för artificiell intelligens, och sökande förväntas undervisa kurser av denna typ, samt också utveckla nya kurser inom fältet. Undervisning kan ske på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarutbildningsnivå. Sökande förväntas också handleda studentuppsatser.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i statistik  är den som avlagt doktorsexamen inom statistik eller matematisk statistik, högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömning av anställningen. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Bedömningsgrunder

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer (eller accepterade för publikation) i tidskrifter med internationellt peer-review-system samt vid förmåga att erhålla externa forskningsbidrag. Tidskrifternas kvalitet och relevans inom statistisk forskning beaktas. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning. I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet.

Forskning och undervisningserfarenhet inom data science är särskilt meriterande. 

Anställningen innebär undervisning på engelska och sökande förväntas därför kunna undervisa på engelska. Sökande som inte har svenska som modersmål förväntas kunna undervisa på svenska efter två år.

En doktorsexamen eller minst två års erfarenhet på post-doktoral nivå från annat lärosäte är en stark merit.

Villkor

Lunds universitet har individuell lönesättning. Sökanden uppmanas att lämna ett förlag på lön i sin ansökan. 

Lönenivån ligger mellan SEK 460 000 – 520 000 per år, beroende på kvalifikationerna. Lönen kommer att förhandlas om och ligga på en konkurrenskraftig nivå inom specialiseringen om och när kandidaten befordras till universitetslektor.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder enligt nedan. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till Ekonomihögskolan senast efter tre år och 6 månader anställningstid.

Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande ska visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:

 • Väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar 4 publiceringar under anställningstiden i publikationer som finns med på norska listan.
 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att utveckla institutionens kurser, samt förmåga att reflektera över sin egen pedagogiska utveckling. Kursvärderingar förväntas ingå i dokumentationen kring pedagogisk skicklighet.
 • Pedagogisk utbildning genom att ha deltagit i kurser i högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 5 veckor (7,5 hp).
 • Engagemang för institutionsgemensamma uppgifter.
 • Ansökan om minst två externt finansierade projekt.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För ytterligare information om bedömningsgrunderna, se "Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" https://www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position.

Ansökan

Skicka in din ansökan genom att klicka på "logga in och sök jobbet"-knappen längst upp till höger i annonsen. Ansökan ska skrivas på engelska.

Ekonomihögskolan använder ett särskilt kvalifikationsportföljsystem för att dokumentera och presentera meriter. Var god skapa din ansökan enligt nedan beskrivna disposition och bifoga den som tre separata PDF-filer (i rekryteringssystemet).

För ytterligare information om hur man ansöker, se "Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" https://www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/647
Kontakt
 • Krzysztof Podgórski, Professor, 046-222 31 23, krzysztof.podgorski@stat.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-03-03
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb