Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Inom institutionens avdelningar värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen för cell-, vävnads- och organteknik
Anställningen som postdoktor ingår i forskargruppen för cell-, vävnads- och organteknik som är en del av Wallenbergcentret för molekylär medicin (WCMM LU) vid Medicinska fakulteten (https://www.med.lu.se). Med fokus på regenerativ medicin är WCMM LU en del i en rikstäckande satsning på att stärka Sveriges ställning som en världsledande aktör inom Life Science (https://www.med.lu.se/wcmm). Forskargruppens mål är att analysera cellulära och molekylära mekanismer vid benbildning och skelettläkning. Med ett avancerat tredimensionellt odlingssystem, modifierade mänskliga stamceller som kan induceras för celldöd samt protokoll för vävnadsteknik, studerar vi brosk-, ben- och benmärgsbildning i ett mänskligt/människoliknande system. Den samlade kunskapen från dessa experiment kommer att användas för att utforma cellbaserade men cellfria extracellulära matriser för vävnadsteknisk användning vid skelettläkning. Laboratoriet bedriver i det avseendet såväl grundforskning som tillämpad forskning. Laboratoriet är placerat på Biomedicinskt centrum inom den Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. För mer information se laboratoriets hemsida: www.bourginelab.com.

Forskargruppen söker en högmotiverad postdoktor med internationell forskningserfarenhet och bakgrund i hematopoies/ mesenkymala stamceller. Du kommer att välkomnas till en ungdomlig, vänskaplig och dynamisk miljö. Anställningens utformning beskrivs nedan. Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att utforma nya modifierade mänskliga mesenkymala celler som uttrycker nyckelgener i benbildningsprocessen samt samordna tillhörande projekt. Cellerna kommer att användas för att ta fram "humanized ossicles" som modell för att studera bildandet av human hematopoetisk vävnad i transplantate möss. Både hälsosam och malign utveckling av hematopoies kommer att studeras med den här modellen.

Kvalifikationer
Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Doktorsexamen inom ämnesområdena biologi, medicin eller bioteknologi.
 • Erfarenhet av cell- och molekylärbiologi – särskilt RNA- och proteinanalys -med användning av mänskliga mesenkymala och hematopoietiska celler.
 • Kunskap i hematopoietisk nischorganisation och funktion.
 • Erfarenhet av 2D- och 3D-cellodling och har redan använt ”humanized ossicles” som modeller.
 • Förmåga att arbeta med djur är nödvändig.

På laboratoriet kommer du att få en gedigen utbildning i att arbeta med mänsklig cellbiologi, cell-, vävnads- och organteknik samt tredimensionella odlingssystem.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som kommunikationsförmåga i tal och skrift i engelska samt god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av arbete med cellbiologiska tekniker, flödescytometri och grundläggande 2D- och 3D-cellodling.
 • Erfarenhet med leukemiska patientprover är ett plus.
 • Erfarenhet av benbildning/mänsklig hematopoes och utvecklingsbiologi.
 • Kunskap i SOPs/GMPs förfaranden är en stark tillgång.

Instruktioner för ansökan Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/874
Kontakt
 • Paul Bourgine/biträdande universitetslektor, paul.bourgine@med.lu.se
 • Anne Vähäniemi/frågor om rekryteringsprocessen, 046-2228758
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-03-09
Sista ansökningsdag 2020-03-29

Tillbaka till lediga jobb