Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen

Forskargruppen Experimentell Onkologi på Avdelningen för Translationell Cancerforskning, Lunds universitet ledd av Professor Kristian Pietras drivs av övertygelsen att en tumör är ett kommunicerande organ bestående av ett flertal celltyper som gemensamt utvecklas till den dödliga sjukdomen cancer. Tumörer är heterogena och innehåller maligna celler med olika proliferativ och metastatisk potential. Även om det är ett väletablerat faktum att tumörens mikromiljö starkt bidrar till en tumörs tillväxt och utveckling, vet vi inte mycket om heterogenitet inom celltyper i tumörens stroma. Vår strategi kombinerar högupplösta studier av grundläggande biologiska koncept med bruket av avancerade musmodeller av cancer och exklusiva kliniska patientmaterial för att undersöka mikromiljöns roll i cancerns initiering, progress och resistens mot behandling. Verksamheten är lokaliserad på Medicon Village i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker härmed en doktorand till forskargruppen. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid enligt centrala avtal med önskat startdatum den 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Som del av pågående forskning söker vi en motiverad doktorand för arbete inom projekt som undersöker rollen för blodkärl och mesenkymala celler under utvecklingen av brösttumörer. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

För anställningen krävs:

  • M.Sc., eller utländsk motsvarighet, inom experimentell onkologi eller ett annat relevant ämnesområde.
  • Dokumenterad erfarenhet av laborativt arbete inom bröstcancer, cellsignalering och blodkärlsbildning.
  • Dokumenterade färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har förmågan att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-05-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/986
Kontakt
  • Kristian Pietras, rekryterande chef, +46462226429
  • Tilde Lindgren, personalsamordnare, 046-2220000
Publicerat 2020-03-17
Sista ansökningsdag 2020-04-07

Tillbaka till lediga jobb