Lunds universitet,Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap finns vid Lunds universitet och är placerad vid Campus Helsingborg. Vid institutionen utbildar och forskar vi för att förstå, problematisera och bidra till utveckling av tjänster och tjänstesamhället. Kritiska samhälleliga perspektiv är av särskild vikt för institutionens utbildning och forskning. Lärare och forskare vid institutionen representerar olika vetenskapliga områden och perspektiv, som tjänstevetenskap, etnologi, sociologi, kulturgeografi, humanekologi, miljöstrategi och företagsekonomi, vilka tillsammans utgör grunden för vår tvärvetenskapliga utbildning och forskning.

Våra utbildningar ger studenterna en specifik kunskap om tjänster och tjänsters villkor och utveckling i verksamheter och i samhället. I utbildningarna används flera olika vetenskapliga perspektiv på tjänster, som sociala, ekonomiska, miljömässiga, etiska, historiska, rumsliga och kulturella. Våra lärare är också intresserade av att utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att främja studenters lärande.

Vi söker nu minst en biträdande lektor som ska vara en del av och stärka vår undervisning och forskning inom områdena marknadsföring, handel och konsumtion, gärna med inriktning mot hållbar utveckling och/eller digitalisering. Dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursledning samt forskning inom dessa områden är meriterande. Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som inkluderar 50 procent forskning och 50 procent undervisning. Det förväntas att den biträdande lektorn utvecklar sin självständighet som forskare samtidigt som hen också ska fungera väl i en forskargrupp. En biträdande lektor ska ha god förmåga att utveckla och bedriva både undervisning och forskning av hög kvalitet.   

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att 

 • undervisa på olika nivåer. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination, uppsatshandledning och eventuellt inriktningsansvar och
 • utveckla institutionens tvärvetenskapliga forskning och forskningsmiljö inom ovan nämnda områden samt
 • aktivt söka extern forskningsfinansiering och bidra till publiceringar med internationell kvalitet.  

Inom ramen för anställningen ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som 

 • avlagt doktorsexamen inom för ämnet relevant område, se ovan, eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens och
 • uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet, särskild vikt läggs vid undervisningsmeriter, medverkan i kursutveckling och förmågan att knyta an sin forskning till utbildningen. 

Främst kommer sökande ifråga som har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevanta områden som tjänstevetenskap, företagsekonomi, etnologi, kulturgeografi, sociologi, psykologi med kunskaper inom områdena handel och/eller konsumtion, eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor fästes vikt vid vetenskaplig skicklighet såsom god förmåga att initiera, planera, utveckla och genomföra forskning. Lika stor vikt tillmäts den sökandes dokumenterade pedagogiska erfarenhet och skicklighet. Visad förmåga att medverka i forskningsansökningar tillmäts är meriterande. Vi ser gärna erfarenhet av både undervisning och forskning från tvärvetenskapliga miljöer. Särskilt meriterande är erfarenhet av både forskning och undervisning med inriktning mot tjänstesektorn.

Dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, i både tal och skrift, är meriterande.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är en relativt ung institution, 20 år, som bedriver tvärvetenskaplig undervisning och forskning. Både det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor betydelse. Vi tar därför särskild hänsyn till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till institutionens olika uppgifter. 

Ansökningsförfarande
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand.

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/bedomning-av-ansokningar-pedagogiska-akademin.pdf

I rekryteringsprocessen kommer vi att arbeta med intervjuer, eventuellt provföreläsningar och samtal med referenspersoner. Den sökande ska därför ange några referenspersoner som kan berätta om den sökandens yrkeskunskaper och personliga kvaliteter av betydelse för anställningen.

Villkor
Anställningen är en meriteringsanställning om fyra år. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.  

Befordran till universitetslektor i tjänstevetenskap
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden med betoning på följande kriterier:  

 • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid publiceringar och förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.  
 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs.  
 • Progression i det akademiska ledarskapet genom visad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.  
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och förmedla information om sin forskning och annat utvecklingsarbete.
 • Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration. 
 • Vid prövning till lektor kommer den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten ägnas lika stor omsorg.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1048
Kontakt
 • Anette Svingstedt, prefekt , 042-35 66 30
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-18
Sista ansökningsdag 2020-08-15

Tillbaka till lediga jobb