Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i stamcellsbiologi med placering tillsvidare vid institutionen för laboratoriemedicin.

Arbetsuppgifter
Vid institutionen för laboratoriemedicin finns en stark forskningsmiljö inom stamcellsbiologi som fokuserar på stamcellers reglering, deras utveckling till mogna celler samt klinisk applikation av stamceller i form av cell- och genterapi. För att ytterligare stärka och utveckla forskningsmiljön söker vi en innehavare av lektorstjänst i stamcellbiologi som kan driva spetsforskning inom dessa områden samt fungera som expert och kunskapsresurs inom fältet. I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och innehavaren förutsätts utöva egen kvalificerad forskning inom fältet samt aktivt ansöka om externa och interna forskningsanslag. Vidare ingår att medverka i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, handledning på doktorand- och postdoktoral nivå, administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt samverkan med det omgivande samhället.

Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat vetenskaplig skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare krävs pedagogisk skicklighet. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande måste ha visat hög forskningsexpertis av värde för ämnesomradet. Den sökande ska ha visat vetenskaplig färdighet genom att upprätthålla en hög nationell och internationell standard som forskare samt ha en väl underbyggd vetenskaplig kompetens. Sarskild vikt kommer att läggas vid publikationer pa högsta internationella nivå, där sökanden är huvudförfattare dessutom på annan meritering i form av exempelvis anslag sökta i nationell eller internationell konkurrens. Den sökandes potential att utvecklas vetenskapligt kommer att beaktas särskilt. Den sökande måste ha visat hög undervisningskompetens av värde för ämnesområdet. Betydelse ska fästas vid undervisningskompetens pa grund- och avancerad nivå samt vid förmåga att handleda doktorander. Vidare kommer dokumenterade administrativa färdigheter att beaktas. Det kommer att beaktas visad förmåga inom akademiskt ledarskap, förmåga att samarbeta och pålitlig förmåga att interagera med det omgivande samhället. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor:
Se Regelverk

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, kristina.akesson@med.lu.se  och prefekt Anna Rignell Hydbom, tel. + 46 46 222 16 30, Anna.Rignell-Hydbom@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46 222 71 11, helene.berggren@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-06-23. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn  under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1596
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-10
Sista ansökningsdag 2021-06-23

Tillbaka till lediga jobb