Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen
Doktorandtjänsten är knuten till det tvärvetenskapliga forskarnätverket AIR LUND (www.lupop.lu.se/airlund) med finansiering från VR, Vinnova och Hjärt-Lungfonden. I projektet används artificiell intelligens och maskininlärning tillsammans med omfattande data som genereras inom hälso- och sjukvården för att förebygga, diagnosticera och förutsäga allvarliga sjukdomshändelser. I nätverket ingår forskare från fyra olika fakulteter vid Lunds universitet samt från Halmstad högskola.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.


Vi söker härmed en driven doktorand för arbete inom område maskininlärning med tillämpningar inom akutsjukvård. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid med önskat tillträdesdatum den 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer innebära forskning kring hur maskininlärningsmetoder kan användas för att utveckla beslutsstöd för effektivare handläggning av patienter inom akutsjukvården. Datainsamling, hantering av stora datamängder, tillämpning av maskininlärningsmetoder samt statistisk analys. Metodutveckling. Studiebesök i utbildningssyfte. Vetenskapliga diskussioner kring resultatens betydelse med kollegor såväl inom som utanför den egna forskargruppen. Vetenskapligt skrivande. Presentation av vetenskapliga resultat på seminarier och konferenser, både nationellt och internationellt. Viss undervisning kan bli aktuell. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Meriterande

Meriterande för anställningen är:

  • Kunskaper och erfarenheter av hälso- och sjukvård, medicinska frågeställningar, samt genomförande av befolkningsstudier.
  • Intresse, kunskaper och fallenhet för programmering och kvantitativ databearbetning.
  • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
  • Tidigare erfarenhet av arbete med befolknings- och hälsodataregister.

    Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver ur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1632
Kontakt
  • Jonas Björk, rekryterande chef, +46462226916
  • Tilde Lindgren, personalsamordnare, 046-2220000
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb