Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen

Alexander Pietras grupp ingår i avdelningen för translationell cancerforskning, institutionen för laboratoriemedicin. Medlemmar i laboratoriet använder in vivo, ex vivo och in vitro-modellering för att karakterisera fenotypisk plasticitet, reglering av hjärntumörstamhet, mekanismer för terapeutisk resistens och stamcellnisch-tumörcellinteraktioner i hjärntumörer. 

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.


Vi söker härmed en doktorand för arbete inom diverse forskningsprojekt inom forskargruppen. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid med önskat tillträdesdatum den 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet syftar till att karakterisera mekanismer för hjärntumörresistens mot konventionell terapeutik och återfall, med ett specifikt fokus på reglering av tumörstamhet av stromalceller i de perivaskulära och perinekrotiska (hypoxiska) tumörnischer. Den framgångsrika kandidaten förväntas utveckla och leda oberoende forskningsprojekt samt bidra till andra pågående aktiviteter i labbet. Uppgifterna inkluderar dataanalys, metodutveckling, projektplanering och vetenskaplig skrivning. Tjänsten kräver arbete med laboratoriedjur. Aktivt deltagande i lokala, regionala, nationella och internationella vetenskapliga möten och seminarier förväntas. Kandidaten förväntas bidra till delade uppgifter vid avdelningen för translationell cancerforskning och kan förväntas utföra några administrativa uppgifter, samt bidra till handledning av grundutbildningsstudenter.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Meriterande för anställningen är:

  • Master i biomedicinsk vetenskap, molekylärbiologi eller relaterat ämnesområde.
  • Dokumenterad erfarenhet med laboratoriedjur, i synnerhet musmodeller av cancer, eller dokumenterad träning och erfarenhet av tumörbiologi och relevanta metoder, särskilt de som är relaterade till studier av tumörens mikromiljö eller svar på terapi.

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet. 


Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver ur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1697
Kontakt
  • Alexander Pietras, rekryterande chef, 046-2220000
  • Tilde Lindgren, personalsamordnare, 046-2220000
Publicerat 2020-05-12
Sista ansökningsdag 2020-06-02

Tillbaka till lediga jobb