Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Denna tjänst som postdoktor är en del av ”Militären som förändringsaktör för genusrelationer i postkonfliktuella samhällen? En studie av Liberia and Mali ” (Gendered Militaries), ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Svenska vetenskapsrådet och SIDA, med docent Lisa Strömbom som projektledare.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva 80% forskning och 20% undervisning under två år.

Syftet med projektet är att kritiskt undersöka hur den militära institutionen kan fungera som en "förändringsaktör" när det gäller genusrelationer i postkonfliktuella samhällen med fokus på genusroller i Liberias och Malis militärreformer. Det studerar specifikt de sammanflätade processerna genusintegration och -integrering i postkonfliktfasen. Postdoktorn kommer att använda och bidra till utveckling av studiens begreppsliga byggstenar och bedriva fältarbete i Mali för att undersöka genusaspekter av militärreform där i allmänhet och militärens roller i Malis samhälle i synnerhet. För ytterligare information om forskningsprojektet, se:
https://www.svet.lu.se/forskning/forskningsprojekt/the-military-as-an-agent-of-change-for-gender-relations-in-post-conflict-societies.

Kvalifikationer
Den viktigaste kvalificeringen för tjänsten är dokumenterad erfarenhet av forskning om FNs agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt erfarenhet från fältarbete i postkonfliktuella länder. Forskningsfärdigheter och förutsättningar för fortsatt akademisk karriär kommer att vara de viktigaste urvalskriterierna. Även undervisningsförmåga kommer att beaktas. Kunskaper i talad och skriftlig engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Kandidaten måste ha visat utmärkta färdigheter i akademisk skriftlig engelska. Förmåga att bedriva självständig forskning och förmåga att delta i forskningssamarbete med jämförande element är mycket viktiga överväganden.

Kravprofil
För att vara behörig till en tjänst som postdoktor skall doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Treårsgränsen kan förlängas om det finns särskilda skäl. https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf

Sökande som ännu inte slutfört sina doktorandstudier är välkomna att söka men måste visa intyg som styrker att de kommer att ha erhållit sin doktorsexamen senast den första anställningsdagen som postdoktor.

Villkor
En postdoktor anställs tillsvidare, dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Din ansökan måste innehålla (a) ett brev som innehåller en redogörelse som beskriver de kvalifikationer som skulle göra det möjligt för dig att utföra den forskning som anges ovan, (b) ett CV, (c) ett eller två skrivprover av artikellängd (cirka 8000-10 000 ord), av vilka åtminstone en bör vara ensamförfattard, samt (d) två rekommendationsbrev.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1973
Kontakt
  • Lisa Strömbom, projektledare, +46 46 222 45 53, Lisa.strombom@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
Publicerat 2020-06-09
Sista ansökningsdag 2020-08-16

Tillbaka till lediga jobb