Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen
Forskargruppen för tumörcellers evolution söker en doktorand till doktorandprojektet 'Phylogenetic analysis of pediatric cancer'. Forskargruppen leds av professor David Gisselsson Nord och deras forskning är inom området klinisk genetik. Deras primära fokus inom forskningen är följande:

Cancerceller är ofta mer genetiskt instabila än kroppens normala celler. Om denna genetiska instabilitet leder till skillnader i biologiska egenskaper inom olika delar av tumörer är emellertid ytterst dåligt utforskat. Orsaken är att det tekniskt har varit svårt att skapa kartor över cancercellers variation inom patienter. Frånvaron av sådana kartor är en utmaning för modern cancerbehandling av två skäl: 1. Vi saknar därigenom kunskap för vad som händer i cancercellerna när cellgiftsbehandling slutar att fungera i enskilda patienter. 2. Vi saknar kunskap om den reella variationen av de s.k. biomarkörer vi mäter i vävnadsprov från tumörer för att bestämma behandling av enskilda patienter. Gruppens projekt använder en kombination av traditionell patologi och de senaste molekylärgenetiska metoderna för att skapa evolutionära kartor av tumörutveckling hos barn med cancer. Vi inriktar hos främst på diagnoserna neuroblastom, Wilms tumör och rhabdomyosarkom

Arbetsuppgifter
Det aktuella projektet syftar till att förstå varför vissa former av barncancer inte går att bota. Detta genom att först utveckla bioinformatiska metoder anpassade specifikt för att studera släktskapet mellan olika populationer av cancerceller hos barn och sedan tillämpa dessa metoder för att förstå ursprunget till cancerceller som inte svarar på behandling.

Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande uppgifter som härrör sig till projektet och den övriga doktorandutbildningen vid medicinska fakulteten. Vissa andra i laboratoriet vanligt förekommande arbetsuppgifter ingår. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

  • Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet via examensarbete eller motsvarande av programmering tillämpat på fylogenetiska analyser, baserat på kromosomala avvikelser i barncancer.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2574
Kontakt
  • Tilde Lindgren - Personalsamordnare, 046-222 00 00
  • David Gisselsson Nord - Forskargruppschef, 046-222 00 00
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-07-27
Sista ansökningsdag 2020-08-10

Tillbaka till lediga jobb