Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av denna tjänst kommer att tillhöra avdelningen för engelska inom sektion 4 vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund. Denna enhet består av ett 20-tal aktiva forskare, lärare och doktorander inom engelsk språkvetenskap och engelsk litteraturvetenskap med olika specialiteter (www.sol.lu.se/en/subjects/engelska/research/). På senare år har även ämneslärarutbildning, akademiskt skrivande och engelska för särskilda ändamål blivit viktiga inslag i vår verksamhet. Vi erbjuder alltså kurser för många olika kategorier studenter och personal.

Innehavaren av denna tjänst kommer att arbeta företrädesvis med att utveckla och undervisa på engelskas olika kurser och moment inom ämneslärarutbildningen, exempelvis våra ämnesdidaktiska kurser, men även med exempelvis uppsatskurser och examensarbetskurser och andra direkt professionsinriktade kurser och moment inom ämneslärarutbildningen, inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Innehavaren av denna tjänst förväntas också kunna undervisa på språkvetenskapliga kurser och språkfärdighetskurser inom fristående kurser och programkurser utanför ämneslärarutbildningen. Även kurser och moment som riktar sig till personer som normalt inte studerar engelska kan bli aktuella. Undervisningen för en universitetslektor i Lund utgör maximalt 70% av heltid.

Forskningsmässigt förväntas innehavaren av denna tjänst ha relevanta meriter inom engelska med inriktning mot didaktik och/eller språkinlärning och i första hand bidra till vår forskning inom dessa områden. Utöver detta välkomnas annan relevant teoretisk och metodologisk kompetens. En universitetslektor i Lund har minst 20% forskning i tjänsten. Innehavaren av denna tjänst förväntas samarbeta forskningsmässigt med exempelvis kollegor på avdelningen, institutionen (SOL) och institutionen för utbildningsvetenskap. Innehavaren av tjänsten förväntas också delta aktivt i relevanta seminarier (engelsk språkvetenskap, språkinlärning (LAMINATE), didaktik, utbildningsvetenskap, etc.).

På avdelningen för engelska förväntar vi oss stor närvaro på arbetsplatsen. Innehavaren av denna tjänst förutsätts delta i möten på avdelningen och sektionen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra ämnet både inom ämneslärarutbildningen och inom andra delar av vår verksamhet.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper och färdigheter i engelska. Inom två år från tillträdesdatumet förväntas innehavaren av denna tjänst kunna läsa texter på svenska, delta i möten på svenska och i undantagsfall undervisa på texter på svenska.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
  undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande, i fallande ordning, är:

 • forskning inom engelska med inriktning mot lärande och undervisning,
 • erfarenhet av undervisning i engelska på ämneslärarutbildning eller motsvarande,
 • doktorsexamen i engelsk språkvetenskap eller engelska med didaktisk inriktning,
 • erfarenhet av undervisning på universitetsnivå i engelsk språkvetenskap,
 • erfarenhet av undervisning eller handledning på avancerad nivå.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande som skickas vidare för extern sakkunnigbedömning. I samband med detta beslut kan lärarförslagsnämnden anmoda dessa sökande att inkomma med fysiska exemplar av de åberopade skrifterna inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3997
Kontakt
 • Fabian Beijer, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/person/FabianBeijer/
 • Marianna Smaragdi, biträdande prefekt, https://www.sol.lu.se/person/MariannaSmaragdi/
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb