Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten omfattar forskning och utveckling inom området biomedicinsk teknik med fokus på chipintegrerad singelcell hantering i nanofluidikchip samt masspektrometribaserad proteomanalys. En spetsteknologiplattform baserad på flertalet mikro-/nanofluidiktekniker kommer utvecklas som bygger på skräddarsydd ytmodifiering av chipytor, kontrollerad hantering av femtolitervolymer, femtoliter kromatografi och kemisk reaktionskinetik i femtoliterskala. Protein analys av singelceller kommer utföras genom direkt koppling av nanofluidikplattformen till högpresterande masspektrometri. Forskningsuppgiften omfattar även optimering av singelcell-nanofluidikplatformen samt tekniska modifiering av gränssnittet mellan chip och masspektrometer.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning. Undervisning kan även ingå dock ej mer än 20% av arbetstiden. Tjänsten skall inkludera möjligheter att deltaga i tre veckors pedagogisk utbildning. Forskningen omfattar såväl utveckling av protokoll för hantering av singelceller i nanofluidikplattformen samt optimering av gränssnittet mellan chip och masspektrometer.

Följande är exempel på arbetsuppgifter som kan ingå:

 • Design, tillverkning och styrning av nanofluidikplattformen för singelcellhantering
 • Optimering av protokoll för bearbetning av singelceller i nanofluidikplattformen
 • Utveckling av gränssnittet mellan nanofluidikchip och masspektrometer
 • Operatörshandhavande av masspektrometer samt påföljande analys av proteomikdata
 • Samarbete med kollegor i Taiwan inkluderande gästforskarperioder
 • Undervisning på grundutbildnings- och doktorandnivå
 • Söka externa forskningsmedel
 • Samarbete med näringsliv och omgivande samhälle
 • Administrativt arbete kopplat till ovanstående uppgifter

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

 • Mycket bra kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper inom masspektrometri och/eller lab-on-a-chip teknik

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Erfarenhet av masspektrometribaserad proteomik
 • Erfarenhet av masspektrometribaserad instrumentering och teknik
 • Erfarenhet av mikro-/nanofluidik och lab-on-a-chip-teknik

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid med mål att kunna förlänga tjänsten. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4296
Kontakt
 • Professor Thomas Laurell, thomas.laurell [at] bme.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-01-21
Sista ansökningsdag 2021-02-26

Tillbaka till lediga jobb