Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Ämnesbeskrivning
Ett av forskningsområdena vid avdelningen för kärnfysik, vid fysiska institutionen rör forskning med radioaktiva jonstrålar långt från betastabilitetslinjen, samt utveckling av detektorsystem för denna forskning och närliggande forskningsområden. En ny experimentkampanj har nyligen schemalagts från 2021 för R3B experimentet vid den nya internationella acceleratoranläggningen vid GSI (FAIR Phase-0) i Darmstadt, Tyskland, där forskargruppen är aktiv. Innehavaren av tjänsten förväntas inta en central roll i förberedelserna och utförandet av dessa experiment, och i efterföljande dataanalys. Arbetet utförs inom en internationell kollaboration och innefattar såväl praktiskt experimentarbete som teoretisk tolkning av resultaten.

Innehavaren förväntas särskilt ta central del i arbetet med installation, uppgradering och användandet av den kalorimeter, CALIFA, som gruppen i Lund har ett övergripande ansvar för inom kollaborationen. 

Detektorsystemet är ett multidetektorsystem baserat på ca 1000 scintillationsdetektorer. Den framgångsrike kandidaten behöver ha erfarenhet från detektorsystem av denna typ, inklusive relevant erfarenhet från numeriska simuleringar av strålningsdetektorer.

Arbetet utförs i nära samarbete med doktorander och andra forskare i Lund och utomlands. Arbetet medför såldes regelbundna resor till utlandet.

Ytterligare akademiskt meriterande arbete kan utföras inom tjänsten genom analys av data från relaterade experiment, t.ex. från ISOLDE-anläggningen vid CERN. Arbetet ger också möjlighet till att föreslå nya experiment utgående från sökandens intressen. Möjlighet finns även att delta i undervisning för att stärka de egna pedagogiska meriterna.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna

 • Forskning inom området kärnfysik med radioaktiva jonstrålar.
 • Undervisning på grundläggande och avancerad nivå beroende av kandidatens intressen.
 • Deltagande i handledning av grundutbildningsstudenter och doktorander.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.  Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:                

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet från arbete inom internationella forskningskollaborationer.
 • Erfarenhet med simulering- och analysmjukvara relevant för forskning inom experimentell kärnfysik och särskilt inom för forskning med radioaktiva jonstrålar.

Bedömningskrav
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kunskap från forskning med radioaktiva jonstrålar och relaterade experimentella tekniker, inkluderande simuleringar, dataanalys och teoretisk tolkning av resultat.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska och sammanställas i en pdf-fil som skall innehålla:

 • résumé/CV, inklusive publikationslista,
 • en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (ej överstigande tre sidor),
 • kontaktinformation till åtminstone två referenspersoner,
 • kopia av diplom som visar avlagd doktorsexamen, samt övriga certifikat/betyg som sökanden önskar skall tas i beaktande.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-04-12
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/31
Kontakt
 • Joakim Cederkäll, professor, +46 46 2227685, joakim.cederkall@nuclear.lu.se
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-02-08
Sista ansökningsdag 2021-03-11

Tillbaka till lediga jobb