Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för informatik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Institutionen för informatik finns vägvisande forskning och näringslivssamverkan inom informatik. Vi har en attraktiv grundutbildning som ger våra studenter fördelaktiga akademiska examina på vägen till arbetslivet eller forskarutbildning. Vi koordinerar det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan, samt erbjuder flertalet fristående kurser samt det internationella magisterprogrammet i informationssystem.

Lunds universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i informatik, särskilt design av informationssystem inom artificiell intelligens (AI) och business intelligence (BI). Anställningen är på heltid och innebär tillsvidareanställning med placering vid Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter och ämnesområde

Arbetsuppgifter omfattar både undervisning, handledning och forskning. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska. Maximalt 70% undervisning och ett minimum av 20% forskning och 10% administrativa sysslor utgör tjänsten. Fördelningen undervisning och forskning kan förändras beroende på anskaffning av externa medel.

Institutionen behöver stärka forskning och utbildning inom områdena design, utveckling, implementation och utvärdering av informationssystem, artificiell intelligens (AI) och business intelligence (BI).

En viktig del i arbetet består av samverkan, både nationellt och internationellt, med andra institutioner och universitet inom ämnesområdena informatik och informationssystem. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka i arbetet att säkerställa forskningsfinansiering. Det är också viktigt att kunna samverka med företag och organisationer, gärna både nationellt och internationellt.

Innehavaren förväntas vara i en aktiv och produktiv fas av sin akademiska karriär och därmed aktiv inom den internationella forskningen inom artificiell intelligens och design av informationssystem. Som universitetslektor förväntas man producera forskning och undervisning av hög kvalitet inom design av informationssystem inom artificiell intelligens på internationell nivå.

Behörighet och kompetens

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen i för anställningen relevant ämne samt visad pedagogisk skicklighet (HF 4 kap, 4§). Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

För att komma ifråga för anställningen krävs bred och djup erfarenhet och kompetens inom artificiell intelligens samt digitalisering och automation av verksamhet genom design av IT-stödda informationssystem. Detta inkluderar erfarenhet och kompetens inom AI, BI, databaser, datawarehouses, IoT, verksamhetsmodellering och verksamhetsarkitektur.

Erfarenhet av deltagande i internationella forskningsprojekt, framgångsrikt ha ansökt om externa medel, erfarenhet av kursansvar på grund- och avancerad nivå i utbildningsprogram inom informationssystem, dokumenterad undervisningserfarenhet av undervisning på svenska och engelska och dokumenterad doktorandhandledningserfarenhet är meriterande.

Det är ett krav att sökanden ska kunna undervisa på både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla läraranställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet fästs särskild vikt publikationer och/eller konferenspapers som framlagts i högt rankade internationella vetenskapliga journaler och/eller högt ansedda internationella konferenser. Fokus för publikationer/konferenspapers ska vara design av informationssystem inom artificiell intelligens.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående grund- och masterutbildning samt forskning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Institutionen för informatik är en liten institution, varför det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor vikt. Ett viktigt inslag i anställningen blir därför att aktivt delta i lärarkollegiets arbete med utveckling av institutionens utbildningar samt övriga verksamhet.

För ytterligare information om bedömningsgrunder se "General requirements profile and assessment for employment as senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" på webbsidan https://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks online. Klicka på knappen "Sök jobbet" i annonsen. För mer information, gå gärna in på våra hemsidor https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss samt https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Ekonomihögskolan använder sig av akademiska meritportföljer för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen lägg upp din ansökan i tre separata pdf-filer enligt “Instructions to applicants for employment as professor and senior lecturer at LUSEM” på webbsidan https://ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare.

Vänligen observera att ditt CV ska inkludera en länk till din Google Scholarprofil!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/932
Kontakt
  • Nicklas Holmberg, prefekt, 046-222 80 29, nicklas.holmberg@ics.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-30
Sista ansökningsdag 2021-04-27

Tillbaka till lediga jobb