Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen

Vid forskargruppen för Lung Bioengineering and Regeneration bedrivs forskning inom lungbioengineering och regeneration. Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av universitetslektor Darcy Wagner och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/darcy-wagner(f5bc7915-12f6-415b-8203-fcc7adb02d45).html

Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker en driven doktorand för arbete med acellulärt baserade konstruktioner för transplantation och återuppbyggnad och regenerering av vävnad. Anställningen är på heltid 100 % med önskat tillträdesdatum den 1 maj 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Huvudmålen för doktoranden är att bedriva forskarutbildning, som inkluderar deltagande i och utveckling av forskningsprojekt men också att behärska doktorandkurser och state-of-the-art tekniker. Majoriteten av detta arbete ska ske självständigt och i samarbete med både interna och externa medlemmar i forskningsgruppen.

Syftet med detta projekt är att försöka förstå effekterna av olika decellulariseringsprocesser, recellularisering av vävnader och att identifiera bästa sättet att lagra sådana vävnader på lång sikt för att upprätthålla biologisk och mekanisk funktion. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen de- och recellularisering och in vitro och in vivo-karakterisering. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Universitetsexamen i medicin, biologi eller biokemi
 • Excellent teoretisk och praktisk kunskap om histologi, ljus-mikroskopi, analys av vävnad (inklusive mänsklig), vävnadsomhändertagande (insamling av vävnad, fixering och inbäddning) samt snittning av paraffin-inbäddad vävnad.
 • Erfarenhet av att arbeta med mänsklig vävnad, inklusive decellularisering
 • Klinisk träning, inklusive erfarenhet av kirurgi
 • Erfarenhet av djurhantering
 • Erfarenhet av cellodling
 • God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, inklusive kunskaper i engelska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande för anställningen är:

 • God kunskap om klinisk och translationell medicin
 • Erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker

Projektet är interdiciplinärt och därför kommer kandidater med en bred kompetensprofil vara av särskilt intresse.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/960
Kontakt
 • Darcy Wagner, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-30
Sista ansökningsdag 2021-04-19

Tillbaka till lediga jobb