Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, vid institutionen för Bygg- och Miljöteknologi, bedriver forskning och undervisning inom samhällelig risk- och krishantering. Vi söker en forskare som bl.a. kan verka inom två projekt som får finansiering och involverar Naturvårdsverket respektive Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet omfattar studier av hur aktörer förhandlar, samverkar och samarbetar för att lösa anpassnings- och hållbarhetsutmaningar i olika kontexter men även hur och varför konflikter uppstår i detta arbete. Speciellt fokus ligger på vilken roll maktförhållanden spelar i olika kontexter på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vidare syftar forskning inom området till att förstå processer som används av samhälleliga strukturer för att influera och driva anpassningsarbete samt vilka värderingar som styr. Ett övergripande mål med forskningen är att verka för att överbrygga gapet mellan policy och praktik genom att skapa förståelse för riskhanterings och klimatanpassningspolitik ur ett genusperspektiv. Det är därför av vikt att forskningen utgår från reella riskhanterings- och klimatanpassningsproblem.

Arbetsuppgifter
Mer specifika arbetsuppgifter handlar om att aktivt delta i två olika internationella kapacitetsutvecklingsprojekt som leds av svenska myndigheter och där en rad olika partnerländer även ingår. I projektet kommer följeforskning att bedrivas och arbetsuppgifterna innebär också att vara drivande i arbetet med kontinuerlig utvärdering av projekten. Den kontinuerliga utvärderingen sker dels i syfte att skapa lärande mellan aktörer, dels i syfte att öka chanserna för projekten att uppnå de önskade resultaten.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå.
 • Möjlighet till högskolepedagogisk utbildning.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle samt forskningsbaserad utvärdering i projekt med många deltagare.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av forskning och projektledning inom internationella utvecklingsprojekt.
 • Erfarenhet av att genomföra kontinuerlig utvärdering för stora internationella kapacitetsutvecklingsprojekt.

Meriterande för anställningen

 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av undervisning inom området katastrofriskhantering och genusfrågor.
 • Erfarenhet av att utveckla och genomföra träning-, lärande- och kunskapsworkshop.
 • Erfarenheter från forskningsprojekt som rör genus- och maktfrågor samt samarbete med svenska myndigheter i en biståndskontext.
 • Erfarenhet av forskning och projektledning med inriktning mot katastrofriskhantering, klimatanpassning, hållbarhets- och/eller genusfrågor.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 2 år, 100 %
Start 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och samlas i en pdf-fil innehållande:

 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1222
Kontakt
 • Henrik Hassel, 046-222 85 85
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-31
Sista ansökningsdag 2021-06-13

Tillbaka till lediga jobb