Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Placering

Doktorandanställningen är placerad i forskargruppen Tillämpad Gerontologi som är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). CASE engagerar seniora och juniora forskare som representerar olika discipliner och professioner, t ex gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, designvetenskap, omvårdnad, folkhälsovetenskap, socialt arbete, psykologi och epidemiologi, vid fyra av universitetets fakulteter.

På institutionen värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Beskrivning

Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning gerontologi (medicinsk/hälsovetenskaplig). Syftet med doktorandprojektet, ”Technologies supporting engagement in meaningful activities in and out of the home while ageing,” är att öka kunskapen om äldres behov och önskningar samt generera innovativa lösningar för att stödja aktivt och hälsosamt åldrande genom självständighet och delaktighet.

De planerade studierna kommer att genomföras inom ramen för det treåriga projektet ”Transdisciplinary research to optimize healthy ageing in and out of the home”. Projektet är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, och genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som inkluderar samarbetspartners vid Lunds tekniska högskola och Jönköping University. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas för såväl datainsamling som analys. Handledarna representerar medicinsk psykologi, arbetsterapi och biomedicinsk teknik.

Arbetsuppgifter

Med stöd av handledarna ska doktoranden

 • Plana projektet, datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska.
 • Sammanfatta doktorandprojektet avslutningsvis i en ramberättelse på engelska och presentera i en doktorsavhandling.
 • Genomgå nödvändiga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur.
 • Aktiv medverkan i kommunikation och översättning av forskningsresultat till olika målgrupper, såväl inom som utanför forskarsamhället.
 • Resor såväl inom landet som internationellt förekommer.
 • Medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen och CASE.
 • Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Kraven på särskild behörighet ska avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap.

Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska.

Övriga krav

 • God datorvana
 • Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk
 • Goda kunskaper i engelska
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom hög grad av självständighet, noggrannhet och samarbetsförmåga

Meriterande

 • Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete och/eller forskning med åldrande personer
 • Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete och/eller forskning med boende och teknikVillkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1906
Kontakt
 • Steven Schmidt, +46 46 222 19 83, E-post: steven.schmidt@med.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-08
Sista ansökningsdag 2021-06-27

Tillbaka till lediga jobb