Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Om ämnet

Antikens kultur och samhällsliv är ett periodstudium inriktat mot de äldre Medelhavskulturerna. Tonvikten ligger på de grekiska och romerska kulturerna under historisk och förhistorisk tid, liksom vid förbindelselinjerna mellan dessa och kulturerna i Egypten, Västasien och Europa norr om Alperna. Ämnet är mångvetenskapligt till sin karaktär och erbjuder olika ämnesmässiga och teoretiska ingångar. Grundläggande är att det omfattar både material- och textstudier.

Den forskning som för närvarande bedrivs inom antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet behandlar flera olika områden men rör företrädesvis den grekisk-romerska Medelhavsvärldens historia, religion, konst, arkitektur och materiella kultur från arkaisk tid till tidig kejsartid, men även bredare kulturella och samhälleliga företeelser och processer.

Vi utlyser nu en tvåårig anställning som postdoktor i antikens kultur och samhällsliv. Syftet med anställningen är utveckla forskningsmiljön vid avdelningen för antikens kultur och samhällsliv, samt att långsiktigt stärka ämnets forskningsprofil.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas under de två åren bedriva självständig forskning som öppnar upp kontaktytor med avdelningens övriga forskare och ger möjlighet till kunskapsutbyte och samarbeten. Vi söker inom- och tvärvetenskapliga kompetenser och färdigheter som kompletterar och berikar forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen. Dessutom ska postdoktorn arbeta med strategiska forskningsansökningar som gagnar både den egna och ämnets forskningsprofil. Detta arbete ska huvudsakligen bedrivas vid institutionen och ge möjlighet till aktivt vetenskapligt utbyte och samverkan.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande (i fallande ordning)

 • Doktorsexamen i antikens kultur och samhällsliv (eller motsvarande ämne) 
 • Dokumenterad erfarenhet av att kombinera arkeologiska och skriftliga källor 
 • Dokumenterad samarbetsförmåga

Ansökan ska innehålla följande:

 • undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
 • internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet. 

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2467
Kontakt
 • Martin Hansson, prefekt, https://www.ark.lu.se/person/MartinHansson
 • Henrik Gerding, professor, http://www.ark.lu.se/person/HenrikGerding/
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-09-13
Sista ansökningsdag 2021-11-01

Tillbaka till lediga jobb