Lunds universitet, LTH, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar framför allt forskning kopplad till proteomikanalyser av posttranslationella modifikationer. Projektet är ett samarbete melllan Magnus Jakobssons forskargrupp på Institutionen för Immunteknologi, Lunds univeristet, och Börje Sellergrens forskargrupp på Institutionen för Biomedicinsk Vetenskap, Malmö universitet.

Projektet avser att utveckla och karakterisera nya affinitetreagenser för anrikning av proteiner och peptider med posttranslationella modifikationer för analys med masspektrometri. Börje Sellergrens grupp har expertis gällande att utveckla molekylärt inpräntade polymerer för anrikning av modifierade peptider. Magnus Jakobssons grupp har komplementär expertis gällande analys av anrikade av modifierade peptider med kvantitativ masspketrometri. Projektet förväntas utföras till 50 % på Malmö universitet och till 50 % på Lunds universitet.

Forskning rörande masspektroemtri på Institutionen för Immunteknologi är kopplad till infrastrukturen Proteoforms@LU. Proteoforms@LU tillhandahåller avancerad vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS)-utrustning, samt erfarenhet gällande bearbetning av prover för denna. Använda protokoll inefattar ofta olika affinitetsmetoder, framförallt anrikning av posttranslationellt modifierade peptider. Proteoforms arbetar brett med posttranslationella modifieringar men fokuserar framför allt på metylering och fosforylering. En huvudfokus för infrastrukturen är (vidare)-utveckling av automatiserad provbearbetning för reproducerbar och storkaliga proteomikstudier.

Arbetsuppgifterna innefattar ex.:

 • Utveckling av nya molekylärt inpräntade polymerer (MIP) för affinitetsanrikning av PTMs för analys med masspektrometri.
 • Provberedning med olika protokoll och efterföljande LC-MS-analys.
 • Analys av data från analyser ovan.
 • Möjlighet till handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Möjlighet till arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.


Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen i relevant ämne såsom biokemi, cellbiologi, eller motsvarande.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet inom utveckling av molekylärt inpräntade polymerer mot PTMs
 • Erfaranhet av anrikning och analys av postranslationella modifikationer.
 • Erfarenhet med automatiserad provberedning för masspektrometri.

 Meriterande för anställningen

 • Programmering och statistiska analyser med Python, R, eller liknande

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Forskarjänsten avser anställning på 50 % vid Lunds universitet samt 50 % på Malmö Universitet och är tidsbegränsad till 1 år.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2880
Kontakt
 • Magnus Jakobsson, 0735 25 47 00
 • Börje Sellergren, 040-6657810
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-09
Sista ansökningsdag 2021-09-23

Tillbaka till lediga jobb