Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Professor i Byggnadsfysik med placering tills vidare vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi, LTH.

Ämne
Byggnadsfysik.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar alla aspekter av byggnadsfysiken med förståelse för sambandet mellan teoretiska och tillämpade processer och problemlösning inom värmebalan­ser, energitransport, luft- och fukttransport genom byggnadsdelar, kritiska fuktni­våer i byggnadsskal, randvillkor samt mätteknik inom det byggnadsfysikaliska om­rådet.

Forskningen innefattar att leda utvecklingen av nyproducerade byggnadsdelar och byggnader samt renovering av befintliga byggnader så att de erhåller en god inom­husmiljö, samtidigt som de är hållbara och robusta mot effekten av klimatföränd­ringar, ger liten klimatpåverkan och minimerar behovet av energi med båda passiva och aktiva metoder.

För att bredda ämnesområdet, behöver modeller och samarbeten utvecklas för kopplingen mellan byggnader och omgivande tekniska system, speciellt med tanke på klimatförändringar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet, vilket även innebär aktiv medverkan i både ledning och utveckling av avdelningens forskningsverksamhet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Långsiktigt utveckla den laborativa verksamheten genom aktivt samarbete med andra forskargrupper, industri, organisationer och ansvariga för grundutbildningen.
 • Utveckla samarbetet med övriga avdelningar inom institutionen och andra forskargrupper inom LTH för att därigenom erbjuda bredare lösningar på problem och utmaningar inom samhällsbyggnadssektorn.
 • Aktivt medverka i Fuktcentrums verksamhet.
 • Fortsätta vårt unika samarbete med avdelningen för Installationsteknik för att utveckla våra gemensamma kurser inom grundutbildningen och imple­mentera nya forskningsrön i dessa.
 • Aktivt arbete i olika nationella och internationella sammanhang som ger en kontinuerlig dialog med både den akademiska världen och samhället i öv­rigt.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömningsgrun­der ska vara uppfyllda för anställning som professor:

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av ledarskap.
 • Dokumenterad förmåga att attrahera extern finansiering.

Övriga meriter

 • Utvecklat nationellt och internationellt nätverk inom området.
 • Erfarenhet av budget- och personalansvar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3702
Kontakt
 • Lars-Erik Harderup, 046-222 73 83
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2021-12-22
Sista ansökningsdag 2022-02-14

Tillbaka till lediga jobb