Lunds universitet, Humaniora och teologi, Inst. för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesmiljö

Anställningen är placerad vid avdelningen för ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi) och digitala kulturer, som är en del av institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen bedrivs utbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi på grundnivå upp till mastersnivå samt utbildning på kandidatprogrammet digitala kulturer. Avdelningen erbjuder även forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Vid Lunds universitet har biblioteks- och informationsvetenskap en kulturvetenskaplig prägel med en humanvetenskaplig förståelse av samtidsfenomen där information och digitalisering ges särskild betydelse.

Forskningen på avdelningen är mångsidig och genomsyras av en kritisk analys av digitaliseringen av kultur och samhälle. Den inkluderar forskningsteman såsom informationens infrastruktur, kulturarvsinstitutioner, kulturpolitik, konsumtion och digitalt vardagsliv, förändrade litteraciteter, materiell kultur, biohacking, estetiska och konstnärliga uttrycksformer. Dessa teman utforskas bland annat genom etnografi, digitala, visuella liksom mer explorativa metoder.

Arbetsuppgifter

I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår undervisning inom avdelningens masterutbildning i ABM. Undervisning kan även förekomma inom avdelningens kandidatutbildning i digitala kulturer samt andra närliggande ämnen vid institutionen. Till undervisning räknas förutom föreläsningar och seminarier även kursansvar, kursutveckling och kursadministration samt uppsatshandledning. Även handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. I tjänsten ingår också tid för forskning. Den anställde förväntas på sikt kunna fungera som avdelningsansvarig. Den anställde förväntas aktivt delta i institutionens och avdelningens gemensamma verksamheter samt engagera sig i biblioteks- och informationsvetenskap som undervisnings- och forskningsämne.

Förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, samt engelska, vid
anställningens första dag är ett krav.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • visad pedagogisk skicklighet.
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande för anställningen är i fallande ordning:

 • doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annat relevant
  forskarutbildningsämne samt dokumenterad forskning om frågeställningar relevanta för
  biblioteks- och informationsvetenskap,
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i biblioteks- och informationsvetenskap eller
  undervisning som behandlat frågeställningar relevanta för biblioteks- och
  informationsvetenskap,
 • dokumenterad förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens och
 • dokumenterad god förmåga till samarbete i utbildning och forskning.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den
vetenskapliga skickligheten.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3931
Kontakt
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson
 • Thomas Kaiserfeld, prefekt, https://www.ht.lu.se/person/ThomasKaiserfeld
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2021-12-29
Sista ansökningsdag 2022-02-15

Tillbaka till lediga jobb