Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesmiljö

Anställningen är placerad vid avdelningen för musikvetenskap som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen bedrivs utbildning i musikvetenskap på grundnivå upp till kandidatexamen, forskarutbildning samt forskning. Musikvetenskap behandlar musikens historia och teori ur olika perspektiv. Grundutbildningen i musikvetenskap omfattar både musiken som klingande fenomen, musikteori, musikanalys och musiken i samhället i historiskt och samtida perspektiv. Musikproduktion omfattar bland annat analys av produktionsprocesser och historia, samt praktiska övningar i musikproduktion (inspelning, utrustningskunskap, redigering och mastering).

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och handledning inom grundutbildningen, såväl musikvetenskap som musikproduktion. Till undervisning räknas även ledning, planering, kursansvar och kursadministration samt handledning på grundnivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå samt undervisning i närliggande ämnen inom Institutionen för kulturvetenskaper kan också vara aktuellt. Innehavaren av anställningen förväntas på sikt kunna fungera som avdelningsansvarig och ska bidra till ämnets utveckling. Forskningstiden ska användas för egen forskning och till att söka forskningsanslag. Till arbetsuppgifterna hör också att följa den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid universitetet och fakulteten. Därutöver ingår ett aktivt deltagande i institutionens dagliga verksamhet.

Det är ett krav att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, samt engelska
inom två år från anställningens början.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • visad pedagogisk skicklighet.
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande för anställningen är i fallande ordning:

 • doktorsexamen i musikvetenskap eller annat relevant forskarutbildningsämne samt
  dokumenterad forskning om frågeställningar relevanta för musikvetenskap,
 • dokumenterad kompetens inom musikhistoria och musikvetenskapliga metoder och
  teorier och dokumenterad praktisk och teoretisk kompetens inom musikproduktion
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i musikvetenskap eller undervisning som
  behandlat frågeställningar relevanta för musikvetenskap,
 • dokumenterad kompetens inom något eller några av institutionens övriga ämnen samt
 • dokumenterad erfarenhet av utbildningsadministration samt god förmåga till samarbete
  i utbildning och forskning.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3932
Kontakt
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson
 • Thomas Kaiserfeld, prefekt, https://www.ht.lu.se/person/ThomasKaiserfeld
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-12-29
Sista ansökningsdag 2022-02-15

Tillbaka till lediga jobb