Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter

Vi söker en sociolog eller sociologiskt orienterad kriminolog som befinner sig i början av sin karriär. Anställningen utgörs av 50 procent forskning och 50 procent undervisning. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i sociologi på grund- och avancerad nivå, med särskilt fokus på undervisning i kvantitativ metod. Undervisning kan ske både inom sociologiprogrammet och kriminologiprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i sociologi av hög internationell kvalitet. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till en positiv utveckling av vår forskningsmiljö, bland annat genom att publicera sin forskning och ansöka om externa forskningsmedel. Därtill ska innehavaren av anställningen aktivt bidra till att utveckla utbildningsutbudet.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i sociologi alternativt kriminologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Endast sökande som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång kommer ifråga. Även den som disputerat tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Kravprofil

Sökanden ska ha doktorsexamen i sociologi alternativt kriminologi (eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens) samt ha undervisnings- och forskningserfarenhet inom sociologi eller motsvarande. Hög kompetens inom sociologisk eller kriminologisk forskning och undervisning är särskilt meriterande, och då i synnerhet kompetens i kvantitativ metod.

Sökanden ska kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa forskningsmedel är en merit.

Vidare ska sökande kunna arbeta självständigt, ansvarsfullt och strukturerat med både undervisning och forskning. God samarbetsförmåga är ett krav. Erfarenhet av att samarbeta med externa aktörer är också en merit.

Undervisning förekommer på svenska och engelska. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes utvecklingspotential samt dokumenterad vetenskaplig skicklighet, förmåga att utveckla forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationell samverkan, med hänsyn till graden av progression efter avhandlingen.

Stor vikt läggs också vid pedagogisk förmåga, särskilt förmågan att undervisa i kvantitativ metod på olika nivåer. Därtill läggs vikt vid hur den sökandes forskning matchar institutionens forskningsmiljö.

De topprankade kandidaterna kommer att bjudas in till en provföreläsning och intervju som också ligger till grund för bedömningen.

Befordran

En biträdande lektor kan efter ansökan befordras till en tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska lämnas in till Samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och sex månaders anställningstid. En uppföljning av progression genomförs efter halva anställningstiden. Behörighet och lämplighet för anställning som lektor bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier;

 • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering. Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
  • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, samt att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs. Den pedagogiska kompetensen ska dokumenteras i en pedagogisk portfölj.
  • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
  • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • Vid prövning till lektor kommer lika stor vikt läggas vid pedagogisk som vetenskaplig skicklighet.
  • I det fall det är aktuellt, tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna undervisa på svenska. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Ansökan

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna relaterar till institutionens forskningsmiljöer. Vänligen lista i din CV de program och mjukvaror relevanta för kvantitativ analys du behärskar.
Ansökan ska skickas in på engelska elektroniskt.

Villkor

Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3949
Kontakt
 • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, 046 222 4148, anna.melin@sam.lu.se
 • Lisa Eklund, frågor ang.tjänsten, 046 222 8850, lisa.eklund@soc.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2022-01-14
Sista ansökningsdag 2022-02-20

Tillbaka till lediga jobb