Lunds universitet, kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargruppen

Vid forskargruppen för genomik, diabetes och endokrinologi bedrivs forskning inom området precisionsmedicin och metabolisk komplexitet vid typ 2-diabetes. Forskningen ligger i framkant inom området precisionsmedicin och genetik för diabetes. Gruppen leds av docent Ola Hansson. Verksamheten är lokaliserad till Kliniskt forskningscentrum i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter

I detta doktorandprojekt, under handledning av docent Rashmi Prasad, kommer du att studera den underliggande genetiken, arvsmönster, mutationer och faktorer tidigt i livet som leder till mottaglighet för diabetes och relaterade egenskaper. Vi kommer att använda statistiska, genetiska, epigenetiska och transkriptomiska metoder för ”Next-generation” sekvensering  och large scale high throughput genetic data från stora familjekohorter och vävnader av intresse. Vidare kommer fynden att följas upp med olika bioinformatiska metoder. Andra metoder som kommer att användas inkluderar maskininlärning och matematisk modellering.

Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter upp till högst 20 %.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

  • Masterexamen inom bioinformatik.
  • Erfarenhet av att hantera stora mängder data i form av statistisk genetik och statistik analys i relevanta program.
  • encellig RNA-sekvenserad data.  
  • Erfarenhet av databearbetningsprogram såsom R, Perl eller/och Python.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Utvald person måste vara motiverad, kreativ och angelägen att lära sig samt pröva nya metodologiska infallsvinklar. Det är även viktigt att ha förmåga att utveckla ett självständigt arbetssätt samt utveckla förmågan att samarbeta. I detta betonas egenskaper såsom flexibilitet och stresstålighet.

Meriterande för anställningen är:

  • God kunskap inom biologi, genetik och transcriptomics. 
  • Erfarenhet av att arbeta med familjebaserade genetiska data och expression-data, särskilt
  • Goda kunskaper inom både skriftligt såväl som muntlig engelska.

 

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4075
Kontakt
  • Rashmi Prasad, huvudhandledare,, rashmi.prasad@med.lu.se,
  • Ola Hansson, forskargruppschef,, ola.hansson@med.lu.se, +46 40 39 12 28,
  • Anton Lagerbäck, personalsamordnare,, anton.lagerback@med.lu.se, +46 40-39 19 04
Publicerat 2021-12-28
Sista ansökningsdag 2022-01-25

Tillbaka till lediga jobb