Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som professor i elektronikkonstruktion med inriktning mot analoga integrerade kretsar med placering tills vidare vid institutionen för Elektro- och informationsteknik.

Denna anställning har gjorts möjlig genom finansiering från det strategiska forskningsområdet inom IT och mobilkommunikation, ELLIIT (elliit.se), ett partnerskap mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Anställningen kommer därför att tillsättas endast om den mest meriterade kandidaten uppfyller följande: Kandidaten har inte disputerat vid Lunds Universitet, eller alternativt har disputerat vid Lunds Universitet men därefter innehaft anställning i annan relevant miljö i minst två år. Dessutom får kandidaten vid ansökningstidens utgång inte vara anställd vid Lunds Universitets ELLIIT-miljö.

Ämne 
Elektronikkonstruktion med inriktning mot analoga integrerade kretsar.

Särskild ämnesbeskrivning 
Forskningsfokus ligger främst på trådlös kommunikation, där EIT uppnått flera resultat i världsklass under hela 2000-talet. För att stärka och utöka vår expertis inom området, med sikte riktat mot millimetervågsfrekvenser samt THz för framtida 5G-6G tillämpningar, avser vi anställa en professor specialiserad på integrerade trådlösa radiosändare och -mottagare för RF/mm-vågor/THz kommunikation. Integrationsteknologin skall helst vara kiselbaserad - företrädesvis CMOS eller BiCMOS. Sökande får gärna besitta ytterligare kompetens inom angränsande fält, såsom elektroniska/optiska gränssnitt, signalavkänning, energiskörd, maskininlärning och digital signalbehandling. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar: 

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet 
Behörig att anställas som professor är den som har: 

 • Visat vetenskaplig skicklighet.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande 
  kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. 

Bedömningsgrunder 
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet, och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. 
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska 
uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda.

Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som professor: 

 • Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på 
  internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens 
  karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att 
  bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet 
  på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera 
  om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. 

Övriga krav 

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad handledning av doktorander fram till examen.
 • Dokumenterad förmåga att attrahera extern finansiering.
 • Dokumenterad internationell forskningserfarenhet. 

Övriga meriter 

 • Dokumenterad erfarenhet av systemkonstruktion för integrerade sändare 
  och mottagare för trådlös RF/mm-vågs/THz kommunikation.
 • Dokumenterad erfarenhet av konstruktion av RF/mm-våg/THz integrerade 
  kretsar för 5G och andra system för trådlös kommunikation.
 • Potential att kunna komplettera den etablerade forskningen vid EIT med ett 
  angränsande forskningsområde, samt kombinera och utveckla de olika 
  EIT-profilområdena.
 • Intresse av att arbeta med nya teknologier (inklusive III-V-teknologier) 
  utöver väletablerade kiselbaserade processer.
 • Tillgång till ett väletablerat och aktivt forskningsnätverk. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. 

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.
Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/641
Kontakt
 • Stefan Höst, +46462224278
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2022-05-30
Sista ansökningsdag 2022-10-12

Tillbaka till lediga jobb