Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch. Ämnet verkar för en revitalisering av minoritetsspråket jiddisch och utgör en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö. I huvud­området jiddisch vid SOL ingår utbildning i ämnets språk, litteratur, film och kultur både på grundnivå och avancerad nivå. Jiddisch är ett av flera ämnen inom vårt internationella masterprogram Litteratur-Kultur-Media och här ges specialiserade kurser om jiddischmodernism och jiddischfilm. Dessutom startar vi hösten 2022 en fortbildning för lärare i jiddisch. Forskningsmässigt har miljön utvecklat en stark profil inom minnesstudier.

För att stärka jiddischs ställning i Sverige krävs att undervisningen i jiddisch inom skolämnet modersmål byggs ut. Som ett led i detta erbjuder Språk- och litteraturcentrum från hösten 2022 en utbildning för lärare i jiddisch. Lärarfortbildningen består av 4 kurser á 15 hp (totalt 60 hp). Samtliga kurser ges på halvfart och undervisningsspråk är engelska och jiddisch. Kurserna lägger stor vikt på kunskaper om språk och litteratur och introducerar grundläggande ämnesdidaktisk metodik för lärare i jiddisch i såväl förstaspråk som andraspråk.

Arbetsuppgifter

För att förstärka vår forskningsmiljö och vidareutveckla vårt kursutbud i ämnet jiddisch på både grundnivå och avancerad nivå söker vi en skicklig forskare och lärare med ett genuint intresse för att arbeta inom något av nämnda områden som ett led i att revitalisera minoritetsspråket jiddisch. Arbetsuppgifterna inom anställningen omfattar forskning (minst 20%), undervisning (max 70%) och handledning på både kandidat- och masternivå inom våra kurser och program. Forskningsdelen i anställningen kommer att inkludera arbete med ansökningar om externa forskningsmedel. Vi fäster stor vikt vid den nya lektorns samarbetsförmåga och organisatoriska skicklighet.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • visad pedagogisk skicklighet.
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Ytterligare krav 

Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag är ett krav. Det förväntas dessutom att den anställde efter två års anställning tillägnar sig svenska språket i en tillräcklig grad för att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande:

 • egen högkvalitativ forskning i jiddisch (ämnet språk, litteratur, film och/eller kultur)
 • bred erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom jiddisch på universitetsnivå från nybörjarnivå till avancerad nivå
 • tidigare erfarenhet av nätbaserad undervisning och utveckling av nätbaserade kurser
 • visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • avlagd doktorsexamen med inriktning på jiddisch
 • god samarbetsförmåga och förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2152
Kontakt
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson
 • Johanna Lindbladh, Sektionsföreståndare, https://www.ht.lu.se/person/JohannaLindbladh
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-07-04
Sista ansökningsdag 2022-09-15
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb