Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i värmeöverföring med inriktning mot numerisk simulering av höghastighetsförbränning med placering tills vidare vid institutionen för energivetenskaper.

Omfattning
100%

Ämne
Värmeöverföring med inriktning mot numerisk simulering av höghastighetsförbränning.

Särskild ämnesbeskrivning
Numerisk simulering av höghastighetsförbränning och plasmaunderstödd förbränning med tillämpning på gasturbiner, ramjetmotorer och roterande detonationsmotorer. 

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom området numerisk simulering av höghastighetsförbränning och plasmaunderstödd förbränning med tillämpning på gasturbin och ramjetmotorer.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av kompressibel och reagerande strömningssimuleringar med OpenFOAM eller motsvarande mjukvara.
 • Dokumenterad/visad förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Dokumenterad/visad förmåga att informera och rapportera om sin forskningsverksamhet.

Övriga meriter

 • Visad potential att leda och utveckla verksamhet.
 • Kompetens inom kompressibel strömning, gasdynamik, numerisk strömningsmekanik, plasmafysik och förbränning inklusive nätgenerering och visualisering.
 • Erfarenhet av undervisning på svenska i strömningsmekanik och/eller värmeöverföring.
 • Dokumenterad förmåga att publicera i högt rankade vetenskapliga tidskrifter.
 • Erfarenhet från forskning i industrin och/eller forskning i projekt med stor industrisamverkan.
 • Erfarenhet av postdoktoral forskning i en annan forskningsmiljö än det universitet där den sökande disputerade.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Värmeöverföring med inriktning mot numerisk simulering av höghastighetsförbränning

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten.
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss. 

Institutionen för Energivetenskaper bedriver forskning kring fenomen, mekanismer, komponenter, processer, och system med relevans för energiområdet. Forskningen bygger på modellering, numerisk simulering, och experimentella studier. Avdelningen för värmeöverföring, där tjänsten är placerad, fokuserar på en- och flerfasflöden i vilka termiska processer, som t.ex. klassisk värmeöverföring och/eller exoterma kemiska reaktioner, spelar en avgörande roll. Avdelningen är i en tillväxtfas och består idag av ett tjugotal forskare.

Den biträdande universitetslektorn kommer att bedriva forskning inom området numerisk simulering av höghastighets- och plasmaunderstödd förbränning med tillämpning på gasturbiner och jetmotorer, ramjetmotorer, samt roterande detonationsmotorer. Detta är motiverat av det övergripande behovet att minska klimatpåverkan från luftfart samt kraft- och elproduktion. Detta kan genomföras genom att förbättra prestanda och öka bränsleflexibiliteten hos existerande gasturbiner och jetmotorer, samt att utveckla bättre och miljövänligare motorer och bränsle för flyg- och kraftproduktion. Ett ytterligare motiv till forskningen är att öka vår förmåga till självförsörjning genom inhemska råvaror. Denna forskningsverksamhet stöds av ett femårigt kompetenscentrum finansierat av Energimyndigheten (CESTAP), tre fyraåriga EU H2020 projekt (MORE&LESS, MYTHOS och CircularFuels), ett EDF projekt (NEUMANN), ett VR projekt, ett projekt finansierat av US Air Force Office of Scientific Research, samt ett antal mer tillämpade industriella projekt. Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med experimentell och annan forskning i dessa projekt.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/489
Kontakt
 • Christer Fureby, 046-2220000
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-04-17
Sista ansökningsdag 2023-06-02
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb