Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Företagsekonomiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom området marknadsföring.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
Omfattning: 100%
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse 

Om marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Ekonomihögskolan med sina ca 180 medarbetare och 4 000 studenter på grund- och avancerad nivå.

Vi bedriver omfattande forskning och forskarutbildning och har ca 40 doktorander. Institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap, finans, forskningspolitik, marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning samt strategi.

Marknadsföring kan definieras som en aktivitet, enhet eller process som skapar, kommunicerar, levererar erbjudanden och värde för kunder, klienter, partners, andra intressenter och samhället som helhet. Institutionens forskning såväl som undervisning inom marknadsföring kopplar till samtliga aspekter av marknadsföring men med fokus på varumärken, konsumtion, detaljhandel och internationalisering.

Styrkan i marknadsföringsgruppen ligger i förmågan att behandla ovanstående områden från flera perspektiv. Vi lägger lika stor fokus på forskning som undervisning, kulturella såväl som ledningsperspektiv, konsument såväl som professionella marknader, kvalitativ såväl som kvantitativ metod samt akademiska såväl som praktiska intressen. Inom ramen för dessa perspektiv lägger vi just nu stort fokus på hållbarhets- och digitaliseringsfrågor.

Arbetsuppgifter

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är en fyraårig utbildning som består av två delar: ett kurspaket omfattande 90 högskolepoäng, och en doktorsavhandling omfattande 150 högskolepoäng. Huvuduppgiften är därför att ägna sig åt sitt forskningsprojekt samt deltagande i forskarutbildningskurser.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen SFS 1998:80.

Behörighet

Krav för antagningen är:

 • Grundläggande behörighet: avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Grundläggande behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet: minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav för anställningen är:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.
 • Förmåga till självständigt arbete.

Bedömningsgrund

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid följande:

 • Studieresultat, särskilt på avancerad nivå
 • Tidigare uppsatser, särskilt på avancerad nivå
 • Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
 • Andra resultat och utmärkelser som styrker den sökandes förmåga att dra nytta av forskarutbildningen.
 • Andra kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och/eller en eventuell intervju.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen ”Logga in och sök jobbet”.

Ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Introduktionsbrev (max. 2 sidor)
 • Forskningsplan omfattande max. 5 sidor. Se mall.
 • Betyg och examensbevis för kandidat- samt magister-/masterexamen
 • Uppsats på avancerad nivå (samt ev. kandidatuppsats om relevant)
 • Sammanfattning (1 000 ord) av din magister-/masteruppsats och, om relevant, din kandidatuppsats
 • Curriculum Vitae (max. 2 sidor)
 • Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Sista ansökningsdag: 2 juni 2023

Kontakt

Jens Rennstam, studierektor för forskning och forskarutbildning
jens.rennstam@fek.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1533
Kontakt
 • Jens Rennstam, jens.rennstam@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-03
Sista ansökningsdag 2023-06-02

Tillbaka till lediga jobb