Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämne

Arkitektur

 

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar arkitekturens grunder i form av arkitekturgestaltning i förhållande till olika perspektiv som plats och kontext, estetik och konstnärlighet, användning och samhälleliga förutsättningar, teknik och material. I ämnet ingår också förmedlingen av arkitektur via olika medier som skisser, ritningar, modeller etc. samt de kreativa processer som leder fram till ett gestaltat förslag.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisning på grundnivå, framför allt inom ateljéundervisningen i arkitektprogrammets två första årskurser.
 • Undervisning på avancerad nivå och handledning av examensarbetare kan förekomma i mindre utsträckning.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle i samband med undervisningen.
 • Pedagogisk fortbildning inom ramen för anställningen.
 • Viss kursplanering i samråd med kollegor.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

 

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Avlagd arkitektexamen.
 • Erfarenhet av arbete som praktiserande arkitekt efter arkitektexamen.

 

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

 

Övriga meriter

 • Ett dokumenterat intresse för och fallenhet för teoretisk reflektion kring arkitektur och/eller arkitektrollen.
 • Intresse för att utveckla arkitekturens pedagogik.
 • Förtrogenhet med den arkitektoniska gestaltningens vanligt förekommande digitala verktyg och program.
 • Erfarenhet av ateljéundervisning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Övrigt

Anställningen är ett vikariat till och med 2023-12-31 på 50 procent. Önskat startdatum 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1998
Kontakt
 • Mats Hultman, +46462220118
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-06-16

Tillbaka till lediga jobb