Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för arkitektur och byggd miljö söker en universitetslektor i Urban design och urbanism med gedigen forsknings- och professionell erfarenhet av urban gestaltning för hållbar utveckling och samverkan kring urbana frågor. Förtrogenhet med sektorsövergripande och transdisciplinärt forskningsarbete är avgörande för ämnesgruppens utveckling. Sökande bör ha förmåga att framgångsrikt kunna attrahera extern finansiering under kommande år. Bakgrund i arkitektur, planering och urban gestaltning är en förutsättning för deltagande i den praktiknära undervisningen inom stadsbyggnadsämnet. 

Ämne
Urban design och urbanism, med inriktning mot hållbar stadsgestaltning.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet Urban design och urbanism handlar om stadsplanering och utformning av det offentliga rummet, där ämnet vill verka för en hållbar utveckling. Forskningen inom ämnet rör framför allt studier av stadsrummet och dess möjligheter. Vidare studeras frågor om social segregering, blågröna lösningar i öppna stadsrum, stöd för hållbara vardagliga aktiviteter, samt hur rumslig gestaltning och materialitet påverkar människans interaktioner. Urban design och urbanism omfattar såväl vetenskapligt som konstnärligt inriktade förhållningssätt. Ämnets bredd öppnar för kvalitativa och kvantitativa undersökningar och en mångfald av konstnärliga och vetenskapliga metoder och uttryckssätt. Inriktningen hållbar stadsgestaltning, handlar om utformning av städer, urbana platser och miljöer i relation till hållbarhetsaspekter –sociala, ekologiska och ekonomiska. Detta innebär rumslig gestaltning i olika skalnivåer, i förhållande till en mängd arkitektoniskt relevanta aspekter. Begreppet livsmiljö är centralt inom ämnet och diskuteras i termer av rumslig inkludering/utanförskap, hållbarhet och demokrati, jämlikhet och mångfald, tillgänglighet till bostäder och offentliga rum, stadens form och morfologi, urbana/rurala gränssnitt samt livsföring, rum och kultur. Forskning och undervisning behandlar även ämnen som urban transformation, hållbara stadslandskap, klimatanpassning, samhällsbyggandets system och digitalisering samt biologisk mångfald, cirkulära processer och kreativt återbruk. Ämnets dominerande inriktning mot hållbar stadsutveckling har mycket goda möjligheter för forskningsinriktad expansion under lång tid framöver. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle i samband med forskning och undervisningen.
 • Kursplanering i samråd med kollegor.
 • Ledningsuppdrag, t.ex. som masterföreståndare kan bli aktuellt. 
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan. 

Behörighet 
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. 
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Avlagd arkitektexamen eller landskapsarkitektexamen
 • Kvalificerad, dokumenterad erfarenhet av arbete med hållbar utveckling och urban gestaltning efter examen.

Övriga meriter

 • Erfarenhet av att ansöka om forskningsmedel.
 • Erfarenhet från undervisning på avancerad nivå.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Beskrivning av arbetsplatsen  
Vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö bedrivs undervisning och forskning inom ämnesområden med relevans för arkitektur och byggd miljö. Institutionen är ansvarig/medverkar i drygt hundra kurser på grundutbildnings- och forskarnivå. Ämnesmässigt spänner institutionens forskning över ett mycket brett fält, såsom arkitektur, form och design; arkitektur och kultur; boende och bostadsutveckling; miljöpsykologi samt urban design och urbanism. Institutionen för arkitektur och byggd miljö omsätter c.a 100 Mkr/år och sysselsätter c.a 70 personer – lärare, forskare, teknisk/administrativ personal och doktorander, samt utöver dessa korttidsanställd personal. Den teknisk/administrativa personalen på sju anställda utgör institutionens gemensamma kansli. Institutionen bedriver undervisning på flera program, huvudsakligen programmen för arkitektur, hållbar stadsgestaltning, och industridesign, med totalt drygt 500 studenter.

Ämnet Urban Design och Urbanism undervisas inom Masterprogrammet SUDes (Sustainable Urban Design), som grundades 2007 och idag är en internationellt välrenommerad utbildning inom hållbar stadsbyggnad. I centrum för utbildningen står relationen mellan urban utformning och hållbar stadsutveckling. Studenterna arbetar i olika skalor, från detalj till region, och undervisningen bedrivs i form av gestaltningsprojekt med stöd i teoretiska kurser, föreläsningar och seminarier. 

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2185
Kontakt
 • Lars-Henrik Ståhl, +46462227611
 • Rifa Maliqi, +46462220505
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-09-29
Sista ansökningsdag 2023-11-24

Tillbaka till lediga jobb