Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för bygg- och miljöteknologi vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en universitetslektor i teknisk vattenresurslära med inriktning mot miljömikrobiologi.

Ämne

Teknisk vattenresurslära med inriktning mot miljömikrobiologi.

Särskild ämnesbeskrivning

Teknisk vattenresurslära med inriktning mot miljömikrobiologi med tonvikt på interaktioner mellan mikrober och deras miljöer i både vatten- och marksammanhang med kopplingar till befintligt arbete inom biogeokemiska kretslopp, korrosion, dricks- och avloppsvattenmikrobiologi och biofilmekologi hos teknisk vattenresurslära, institutionen för bygg- och miljöteknologi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv, myndigheter och kommuner.
 • Att ta aktiv del i samarbetsprojekt.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom miljömikrobiologi eller relaterade discipliner.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med andra forskare och med det omgivande samhället, och att attrahera extern forskningsfinansiering.
 • Erfarenhet av projektledning samt internationellt forskningssamarbete och ledning av forskningsansökningar.
 • Erfarenhet av att arbeta med stora mikrobiologiskt relaterade datamängder (t.ex. metagenomiks), inklusive datahantering och klusterdatorarbete.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt.

Övriga meriter

Erfarenhet av kommunikation med nationell och internationell media.
Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om arbetsplatsen

På avdelningen för teknisk vattenresurslära, vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, pågår forskning och undervisning om hur vatten förekommer och transporteras i naturen och i urbana system. På avdelningen finns ett 30-tal anställda och totalt 20 doktorander. Rubricerad tjänsten är placerad i vattenkvalitetsgruppen som omfattar forskning inom dricksvattenkvalitet och -behandling, råvattenkvalitet och förorening, och mikrobiell ekologi i vatten och sediment. Eftersom arbetet sker i nära kontakt med kommuner och statliga aktörer underlättar kunskaper i svenska arbetet. Om den sökande inte behärskar svenska kommer tid att lära sig svenska inkluderas i arbetsuppgifterna.

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss:
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2767
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-10-09
Sista ansökningsdag 2023-12-04

Tillbaka till lediga jobb