Lund University, Faculty of Medicine, Department of Laboratory Medicine, Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
På institutionen för arbets- och miljömedicin studerar vi befolkningens exponering för olika miljögifter och utvärderar hur dessa påverkar vår hälsa. En postdoktortjänst finns tillgänglig vid forskargruppen tillämpad masspektrometri i miljömedicin under ledning av Christian Lindh, för flera stora projekt kring exponering för hormonstörande ämnen, bekämpningsmedel och PFAS och hur dessa påverkar barns hälsa och vuxna både i Sverige och internationellt.
Inom forskargruppen värnar vi en god arbetsmiljö med högt i tak och omtanke om varandra. Vi är engagerade i jämställdhetsarbete och arbetar utifrån att olikheter berikar vår verksamhet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsuppgiften består i att du självständigt, under handledning av projektledarna, genomför epidemiologisk analys av registerdata.
Vidare består arbetsuppgifterna i att ansvara för driften av kohorter, vilket bl.a. innebär att söka etiskt tillstånd hos Etikprövningsmyndigheten, organisera provinsamling av urin och serumprov, samt konstruera enkäter. Arbetet innebär därmed att du behöver ha god förmåga att kommunicera med forskningspersoner. Du kommer att sammanställa och statistiskt bearbeta analysdata av biomarkörer av både persistenta och icke-persistenta organiska miljöföroreningar från laboratoriet vid Lunds universitet.
Du kommer att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser samt bistå i övriga arbetsuppgifter i forskargruppen. Undervisning kan förekomma i viss omfattning.

Behörighet
För att vara behörig att anställas som postdoktor måste den sökande avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämnesområde relevant för anställningen (dvs biologi, biomedicin, medicin, kemi). Examen ska ha avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

 • Den sökande måste ha universitets-/högskoleutbildning i miljövetenskap, biologi, kemi eller
  motsvarande.
 • Den sökande ska vara forskningskompetent och ha en doktorsexamen inom arbets- och
  miljömedicin eller motsvarande.
 • Erfarenhet av provinsamlingar och etikansökning.
 • Dokumenterad erfarenhet av utvärdering och sammanställning av biomarkördata.
 •  kunskap inom bekämpningsmedels- och miljöföroreningstoxikologi.
 • Dokumenterad förmåga att självständigt skriva rapporter och publicera peer reviewed-artiklar kring dessa ämnesområden.
 • Flytande svenska i tal och skrift.
 • God administrativ förmåga.

Meriterande för anställningen är:

 • God erfarenhet inom medicin och toxikologi.
 • Goda kunskaper i engelska.
 • Erfarenhet av hantering och analys av biomarkördata.
 • Erfarenhet av att kommunicera med forskningspersoner.
 • Erfarenhet av handledning och undervisning.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
 • Tidigare erfarenhet av att forska i liknande projekt.

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid, med eventuell möjlighet till förlängning ytterligare 1 år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01".  Startdatum är 2024-02-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3392
Kontakt
 • Christian Lindh, rekryterande chef, +4646173819,christian.lindh@med.lu.se
 • Adam Niekrasz, HR-partner, +46462220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-10
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb