Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Klinisk mikrobiologi bedriver forskning inom mikrobiologi. Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området vaccin-utveckling. Gruppen leds av professor Kristian Riesbeck och består av forskande och teknisk personal. Mer information om forskningen hittar du här. Verksamheten är lokaliserad på Institutionen för Translationell medicin i Malmö.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.

Projektbeskrivning
Sökanden kommer att arbeta med olika aspekter inom mikrobiologi med fokus på värd/parasit  interaktioner och det medfödda samt adaptiva immunsystemet.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. I arbetsuppgifterna ingår också att vi alla som ett team hjälper till med olika uppgifter som ingår på laboratoriet.

Krav för anställningen är:

 • Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom tre år
 • Sökanden ska ha 2 års erfarenhet som post-doktor
 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Både teoretisk och praktisk erfarenhet av nanopartikel design, formulering och karakterisering
 • God erfarenhet av att odla mammalie-celler, transfektera eukaryota celler samt ha erfarenhet av olika cell-baserade metoder såsom överlevnads- och apoptos assays
 • Erfarenhet av protein-expression och rening samt karakterisering av protein-produkterna inkluderande immunoblots, ELISA, qPCR och proximity ligation assays (SPR)
 • Dokumenterad erfarenhet av fluorescence och konfokalmikroskopi såväl som flödescytometri
 • Slutligen måste kandidaten ha licens för att bedriva djurförsök, företrädelsevis möss och erfarenhet av ex vivo studier, IVIS imaging inkluderande injektioner av gnagare och skördande av organ

Meriterande för anställningen är:

 • Kunskap i GraphPad prism och den elektroniska anteckningsboken Labguru
 • Förståelse för basal bioinformatik
 • Basal kunskap om hur bakterier ska odlas

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

 Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Preliminärt startdatum är 230401 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2022-02-01. Förlängning i upp till ett år kan vara aktuellt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan söks via universitetets rekryteringssida och ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, examensbevis (inklusive betygsavskrift), ett CV, kontaktuppgifter till tre referenser, och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3528
Kontakt
 • Kristian Riesbeck, 040-338494
 • Ditte Mårtensson, HR, +4640391336
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-11-14
Sista ansökningsdag 2023-12-06

Tillbaka till lediga jobb