Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Om utbildningen

Doktorandplatsen har inriktning mot studier av Förintelsen och antisemitism och är en del av det externfinansierade forskningsprojektet ”I folkmordets skugga: minne och erfarenhet av Förintelsen och antisemitism”. Projektet har ett nordiskt perspektiv och sträcker sig över tidsperioden 1945 fram till idag. Några forskningsinriktningar inom projektet är Förintelsen som minneskultur, antisemitism och sociala medier, samt judiska flyktingar och förintelseöverlevande i de nordiska länderna. Dessa teman behöver dock inte vara styrande för de sökandes projektplaner utan inriktningen studier om Förintelsen och antisemitism ska förstås brett.

Doktoranden förväntas ingå i Nationella forskarskolans i historiska studier. Nationella forskarskolan i historiska studier genomförs i samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Södertörns högskola. Lunds universitet är värdhögskola. I samarbetet ingår ca 80 doktorander och 100 handledare i ämnena historia, mänskliga rättigheter, idé- och lärdomshistoria, etnologi, konstvetenskap, bokhistoria, musikvetenskap, historisk arkeologi, arkeologi samt antikens kultur- och samhällsliv. 

Arbetsspråket i forskarskolan är svenska. Deltagande i forskarskolans verksamhet förutsätter förmåga att tillgodogöra sig akademiska texter och diskussioner på svenska. 

Mer information om Nationella forskarskolan i historiska studier: https://www.hist.lu.se/forskarskolan.

Information om forskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns på https://www. ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Ansökan

Anvisningar för ansökan till doktorandplats finns här: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning/

Till ansökan ska bifogas:

 • CV/meritförteckning inklusive relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
 • personligt brev
 • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
 • dokumentation av språkkunskaper relevanta för den sökta utbildningen
 • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
 • eventuella vetenskapliga publikationer som har relevans för ämnet
 • projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/851
Kontakt
 • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Marin Dackling, forskarutbildningsansvarig, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Henrik Rosengren, projektledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Ulf Zander, projektledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2024-03-25
Sista ansökningsdag 2024-04-21
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb