Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för informatik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Lunds universitet ledigkungör minst en anställning som doktorand i informatik, särskilt ”eHealth”. Anställningen är på heltid med placering vid Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Hos oss på Institutionen för informatik finner du vägvisande forskning och näringslivssamverkan inom informatik. Vi har en attraktiv grundutbildning som ger våra studenter fördelaktiga akademiska examina på vägen till arbetslivet eller forskarutbildning. Vi koordinerar det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan i Lund, samt erbjuder flertalet fristående kurser samt magisterprogrammet i informationssystem.

Arbetsuppgifter och ämnesområde
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla undervisning eller annan institutionstjänstgöring på Institutionen för informatik. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Institutionen behöver stärka forskning och utbildning i ”eHealth/mHealth”, som kan definieras som bestående av design, utveckling, implementation och utvärdering av informationssystem och digital transformation inom områden såsom Decision Support, Data Analytics, Artificial Intelligence, Information Security, Sustainability eller Decision Management för att stödja individer, grupper och organisationer i deras besluts- och arbetsprocesser med anknytning till hälso- och sjukvård.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://staff.lusem.lu.se/phd-studies/phd-programmes.

Övriga krav
Goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund
Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmågan som behövs för att klara forskarutbildningen.

Institutionen för informatik är en liten institution, varför det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor vikt. Det är viktigt att som doktorand vara strukturerad, självgående, initiativtagande, uthållig och ha god samarbetsförmåga. Ytterligare ett viktigt inslag i anställningen är att aktivt delta i institutionens arbete med ansökningar för externa medel, samt i lärarkollegiets arbete med utveckling av institutionens utbildningar samt övriga verksamhet.

Övrigt
Tjänsten finansieras av Institutionen för informatik och MIT-forskarskolan Forskningsinriktning: eHealth

Villkor
Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande
Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • Forskningsplan inom eHealth (max 1 500 ord exklusive referenser).
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
 • Referenser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3981
Kontakt
 • Christina Keller, 046-222 80 24
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-28
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb