Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Nya trådlösa kommunikationsstandarder, tex 5G, är tänkta att möjliggöra molnbaserade tidskritiska tjänster, tex reglering av tidskritiska industriprocesser. Industrial Internet-of-things (IIoT) kommer att medföra att tidskritiska reglersystem och processer kan vara uppkopplade mot molnet. Genom att köra reglersystem i molnet kan till exempel mer avancerade regulatorer användas. Vår nuvarande forskning visar på att detta är möjligt att göra på ett både robust och tillförlitligt sätt. Vår idé är att anpassa reglersystemen till molnet och därigenom utnyttja fördelarna med molnbaserade realtidsprocesser.

Detta postdoktorsprojekt handlar om att utveckla generella system och teori för molnbaserade reglersystem för Industri 4.0. Projektet kan anpassas till postdoktorns bakgrund och kompetens. Postdoktorn kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som involverar forskare inom både Networking och Reglerteknik. Forskningen genomförs i nära samarbete med våra industrikontakter. Forskningsresultaten kommer att valideras i vår testbädd och därför krävs mycket goda kunskaper i programvaruutveckling och molnsystem-integration.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom ett flertal forskningsprojekt i forskargruppen. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i programvaruutveckling och molnsystem-integration.
 • Goda kunskaper inom minst ett av följande områden: nätverkssystem, distribuerade system, reglerteknik, realtidssystem, och matematisk modellering.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet inom de forskningsprojekt som är relevanta för anställningen.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tids-begränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2957
Kontakt
 • Maria Kihl, maria.kihl@eit.lth.se, +46 46 222 90 10
Publicerat 2020-09-17
Sista ansökningsdag 2020-10-18

Tillbaka till lediga jobb