Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

En forskarposition finns inom området biofysik och ’soft matter’. Vi ska studera strukturella och dynamiska egenskaper hos koncentrerade proteinlösningar samt deras dominerande interaktionskrafter, aggregeringsfenomen och fasövergångar. Särskild tonvikt kommer att ges på monoklonala antikroppar och kristallinproteiner i ögonlinser. Forskaren måste använda experimentella verktyg för att undersöka de strukturella och dynamiska egenskaperna hos olika proteinlösningar upp till höga koncentrationer. De experimentella metoderna inkluderar en mängd olika spridningsexperiment (t.ex. röntgen (SAXS) och neutron (SANS) spridning samt ljusspridning) inklusive kvasi-elastiska neutron spridningstekniker (neutron spin echo (NSE) och neutron backscattering). Vårt mål är att nå en avancerad förståelse för kopplingen mellan proteininteraktioner och dynamiken hos dessa proteiner i högkoncentrerade / trånga blandningar. Kandidaten kommer också att analysera data och nära samarbeta med simulatorer och teoretiker i en samordnad insats för en bättre förståelse av proteinernas komplexa lösningsbeteende.

Projektet kommer utföras vid Lunds universitet, Sverige, avdelningen för fysikalisk kemi.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen i biofysik eller liknande med stark biofysikokemisk bakgrund
 • Erfarenhet av statiska och dynamiska spridningstekniker applicerade på mjuka och biologiska material
 • Erfarenhet av analys av spridningsdata
 • Erfarenhet av samarbete med teoretiker och simulatorer
 • Erfarenhet av neutron (SANS, QENS) och röntgenspridningsexperiment på proteinlösningar vid storskaliga anläggningar
 • Erfarenhet av fluorescensmikroskopitekniker
 • Erfarenhet av proteinhantering inkl. proteinuttryck och rening

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Allmän tidsbegränsad anställning, heltid, för perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31.

Kontaktperson: Anna Stradner, professor.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 till och med 2020-12-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3260
Kontakt
 • Anna Stradner, professor, +46 46 222 82 14, anna.stradner@fkem1.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-21
Sista ansökningsdag 2020-11-04

Tillbaka till lediga jobb